KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dusík v kompostované drůbeží podestýlce

28/10/09

Kompostování drůbeží podestýlky s přírodním materiálem výrazně redukuje ztráty dusíku způsobené uvolňováním amoniaku.

Kompost z drůbeží podestýlky se pro svůj vysoký obsah živin používá ke hnojení v zemědělství. Jeho hlavním omezením při aplikaci do půdy je ztráta dusíku kvůli úniku NH3. Práce je věnována monitorování dostupnosti dusíku během kompostování drůbeží podestýlky s přírodním zeolitem, experlitem, pemzou a expandovaným vermikulitem. Drůbeží podestýlka byla kompostována 100 dní s využitím pěti uzavřených kompostovacích simulátorů. Poměr objemu přírodního materiálu k podestýlce činil 1:10. Bylo zjištěno, že přírodní materiál výrazně zredukoval uvolňování NH3. U kompostu bez aditiv došlo ke ztrátě 72 % původního celkového dusíku, zatímco u kompostů s aditivy činila ztráta 53, 42, 26 a 16 %.

Odpadové fórum, 2009, č. 10, s. 6

Zdroj: Agronavigator.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba