KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dozor nad trhem s potravinami se zjednodušil

05/10/09

 průběhu července a srpna letošního roku iniciovalo Ministerstvo zemědělství jednání zástupců dozorových orgánů v oblasti potravin. Účelem jednání bylo sjednocení a zjednodušení kontrol tak, aby byly menší zátěží jak pro potravináře a prodejce, tak i pro dozorové orgány samotné. 

VDohody, které uzavřely Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, Státní veterinární správa ČR(SVS) a Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), se týkají zejména prodeje potravin živočišného původu. Kontrolu při výrobě a zpracování provádí jako doposud SVS (dle § 16 zákona č.110/1997 Sb., konkrétně odstavce 1) písm. b bod 2), při prodeji samotném pak už kontroluje výrobky SZPI. Odpadá tak zbytečné zdvojování kontrol.

V případě prodeje mražené i čerstvé zvěřiny kontrolu provádí SVS, s ohledem na specifický charakter těchto výrobků.   V případě tržišť je nezbytné, aby bylo místo prodeje schváleno pro prodej produktů živočišného původu podle § 46 zákona č. 166/1999 Sb. Schválení v tomto případě provádí SVS.  Krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hl. m. Prahy pak provádí dle dohody kontroly nad teplými úseky prodejen charakteru hyper- a supermarketů, v nichž dochází k přípravě teplých pokrmů, které nejsou určeny k přímé spotřebě v místě prodeje.  Dohoda vychází z praktických zkušeností dozorových orgánů a zohledňuje i evropskou legislativu v této oblasti, konkrétně nařízení EP a Rady č. 882/2004. Jednání o dalším zjednodušení kontrol a legislativy s kontrolami spojené budou i nadále probíhat. Cílem jednání je snižovat zátěž výrobců, prodejců i dozorových orgánů.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR