KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dojnice podle EFSA potřebují více místa

28/10/09

Selekcí dojeného skotu došlo ke zvětšení tělesného rámce, zvířata proto podle názoru EFSA potřebují větší životní prostor.

Díky genetické selekci za účelem zvýšení produkce mléka dochází u dojeného skotu ke zvětšení tělesného rámce a proto zvířata potřebují více životního prostoru. To je jeden ze závěrů vyplývající z nových zpráv o welfare dojnic vypracovaných EFSA.

 
Vědecký panel EFSA o zdraví zvířat a welfare se shodnul na hlavních faktorech ovlivňujících zdraví a welfare dojených stád, kterými jsou zejména dlouhodobá selekce za účelem zvýšení produkce mléka a systémy hospodaření – včetně ustájení, stejně jako management a způsob zacházení se zvířaty.

 
Laminitida a mastitida jsou hlavními indikátory nedostatečného welfare dojnic, stejně jako reprodukční, metabolické poruchy a poruchy chování, zdůraznila EFSA.

 
Změna tvaru těla

V průběhu posledních 30 let genetické selekce za účelem zvýšení mléčné produkce došlo ke změně tvaru a velikosti dojnic, konstatovala EFSA. Panel proto zdůraznil důležitost vymezení dostatku prostoru pro dobytek při plánování místa na odpočinek, krmení a pohyb.

Tam, kde se používá systém vazného ustájení by se měly vytvořit podmínky, aby se krávy mohly denně volně pohybovat. Někteří členové panelu poukázali na evidentně nedostatečný welfare dojeného skotu chovaného systémem vazného ustájení a doporučili, aby se přestal používat.
 

Odolnost vůči chorobám

Genetická selekce se může projevit odolností vůči chorobám jako je laminitida a mastitida, stejně jako ve zlepšení plodnosti, zdraví a délky života.

Farmy s vysokou prevalencí laminitidy dojnic (nad 10 %) nemají adekvátní preventivní programy a měly by zlepšit podmínky ustájení, genetickou selekci a manažérské postupy. Panel kromě jiného doporučil, aby byli farmáři vyškolení na rozpoznání příznaků choroby a vyhledání veterinární pomoci v počátečním stádiu.

 
Milk cows need more space EFSA report Agra Europe, 2009, č. 2369, s. EP/11

Zdroj: Agronavigator.cz

Zařazeno v Konzultační dny