KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Další kolo jednání o mléku proběhlo ve Vídni

15/10/09

Zdroj: MZe

Přesně týden po mimořádném neformálním setkání resortních ministrů členských zemí Evropské unie v Bruselu zaměřeného na situaci v sektoru mléka přivítá další kolo jednání na toto téma Vídeň. Koordinační schůzky před zasedáním Rady ministrů zemědělství se zúčastní zástupci 20 států podepsaných pod deklarací ze švédského Växjő v polovině září.
12.10.2009

Tisková zpráva
 
 
V Praze, 12. října 2009
 
 
Další kolo jednání o mléku proběhlo ve Vídni
 
 
Přesně týden po mimořádném neformálním setkání resortních ministrů členských zemí Evropské unie v Bruselu zaměřeného na situaci v sektoru mléka přivítá další kolo jednání na toto téma Vídeň. Koordinační schůzky před zasedáním Rady ministrů zemědělství se zúčastní zástupci 20 států podepsaných pod deklarací ze švédského Växjő v polovině září.
 
Intenzivní komunikaci a přípravu na jednání Rady považuje ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta za klíčovou.
 
„Máme k dispozici výsledné dopady dosavadních kroků Komise zavedených od začátku letošního roku na podporu sektoru mléka konkrétně na české producenty. Budeme i nadále podporovat ta opatření, která měla na český trh s mlékem nejvíce pozitivní dopad, a současně hledat další cesty podpory,“ uvedl ministr Šebesta.
 
Česká republika využívá Evropskou komisí letos v lednu znovuzavedených a poté dvakrát zvýšených exportních subvencína vývoz do třetích zemí. Byly vydány licence na vývoz sušených mlék, másla a sýrů. Ty zbrzdily nárůsty zásob sušených mlék a podle vývoje se jejich úroveň od dubna snižuje. Od začátku roku do konce srpna se tak u sušeného odstředěného mléka snížily zásoby o zhruba 1 356 tun (o 40,2 procenta), u sušeného plnotučného mléka o přibližně1 294 tun (o 61,3 procenta), zásoby másla klesly o 643 tun (o 30,2 procenta), zásoby sýrů klesly o 394 tun (o 8,6 procenta).
 
Administraci vývozních subvencí provádí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Od ledna bylo na SZIF  doručeno 522 žádostí o vývozní subvence na celkovou částku 107 milionů korun. Dosud bylo proplaceno vývozcům 43 milionů korun, u ostatních žádostí vývoz ještě nebyl ukončen.  
 
Intervenční nákupy, které odstartovaly 1. března 2009 a které ČR využívá především u másla a sušeného odstředěného mléka, spolu se subvencovanými vývozy podpořily zájem mlékáren o veškerou dostupnou surovinu. Tím pravděpodobně zabránily dalšímu poklesu výkupních cen mléka, který by mohl být pro české producenty kritický.
 
SZIF od zahájení intervenčního nákupu másla nakoupil 527,45 tun másla, za které vyplatil producentům na 36 milionů korun. U sušeného odstředěného mléka převzal SZIF na sklady celkem 4321 tun. Za toto množství zaplatil dosud částku 143 milionů korun, u posledních dodávek administrativní proces ještě probíhá a poslední platby budou uhrazeny v průběhu listopadu.
 
„Realizovaná opatření nám potvrzují, že snižování kvót, které požadují zástupci zemědělců, nejsou tím skutečně účinným opatřením,“ zdůraznil ministr Šebesta.
 
Deklarace 20 států požaduje na Komisi například posílení stávajících opatření na podporu trhu s mlékem. Státy žádají navýšení vývozních subvencí na mléko a některé mléčné výrobky, rozšíření veřejné intervence, která je schválena pouze pro máslo a sušené odstředěné mléko, i na další mléčné výrobky (např. sýry). Státy požadují zavedení podpory na sušení mléko a sušené odstředěné mléko přidávané do krmných směsí.  
 
 Pod deklaraci se podepsali zástupci Belgie, Bulharska, Německa, Estonska, Irska, Francie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Rakouska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Slovenska, Finska, Itálie, Polska, Španělska a České republiky.
 
 
Ing. Hugo Roldán
ředitel odboru komunikace MZe