KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

BVD status ve stádě ovlivňuje odchov telat

13/10/09

Ve stádech, ve kterých se vyskytuje BVD virus, trpí telata častěji výskytem onemocnění dýchacích cest.

Zdravotní stav telat ve stádech s odlišným infekčním statusem viru bovinní virové diarrhoey (BVD) porovnávali španělští vědci. V rámci programu ozdravování početních stavů skotu bylo vybráno 110 zemědělských podniků, ve kterých nebyl znám BVD status chovaných stád skotu.

 
Krevní vzorky byly odebrány celkem od 550 krav a mladého dobytka starších jednoho roku a analyzovány na přítomnost protilátek proti BVD viru a to jak na protilátky proti polnímu viru tak také na protilátky proti vakcíně, která byla použita jen u některých stád.

 
Kromě toho vědci oslovili chovatele, manažery stád a veterináře z prověřovaných podniků, aby oklasifikovali stáda podle zadaných zdravotních kritérií.

 
U 12 z celkového počtu vyšetřovaných stád byl stanoven aktuální stav infekce BVD. V těchto podnicích byla dlouhodobým přenašečem infekce BVD každá první až pátá dojnice. Výsledky doložily existenci vzájemného vztahu mezi infekčním statusem stáda a mortalitou stejně jako výskytem onemocnění dýchacích cest u telat v průběhu prvních šesti měsíců věku. Telata ze sledovaných podniků trpěla také častěji poruchami trávení. Četnost výskytu onemocnění se u vakcinovaných a nevakcinovaných zvířat téměř nelišila, uvedl odborný časopis Research in Veterinary Science.

 
Bylo jasně prokázáno, že pozitivní BVD status ovlivňuje zdravotní stav telat v mléčných farmách.    

 
BVD-Status beeinflusst Kälberaufzucht DLG-Mitteilungen, 2009, č. 9, s. 8

Zdroj: Agronavigátor.cz