KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Biotechnologie zvyšují produkci plodin o 30 %

28/10/09

Aplikace GM technologií v rostlinné výrobě v roce 2007 zvýšily globální produkci plodin a snížily aplikaci pesticidů, herbicidů a insekticidů. Zlepšení životního prostředí přispěla i úspora paliv a vyšší kumulace uhlíku v půdě

.

Produkce sóji, kukuřice, bavlníku a kanoly byla na výměře oseté biotechnologickými plodinami v roce 2007 o 29,8 %, 7,6 %, 19,8 %, resp. o 8,5 % vyšší než úroveň, která by byla dosažené pokud by farmáři nevyužili GM technologie. Tato zjištění byla zveřejněna v nové studii, vypracované PG Economics Limited.

 
Studie také uvádí, že pokud by GM technologie nebyly dostupné těm 12 milionům farmářů, kteří je v roce 2007 využívali, zabezpečení globální produkce na úrovni roku 2007 by si vyžadovalo dodatečnou výměru 5,9 mil. hektarů sóji, 3 mil. ha kukuřice, 2,5 mil. bavlníku a 0,3 mil. ha kanoly. Tento celkový požadavek na výměru je ekvivalentní asi 6 % orné půdy v USA nebo 23 % orné půdy v Brazílii.

 
Studie uvádí, že GM technologie významně přispěly k:

  • Zvýšení úrody u mnoha farmářů,
  • Snížení výrobního rizika, růstu produktivity a
  • Zvýšení globální produkce základních plodin.

Primárním cílem biotechnologií bylo zabezpečit lacinější a jednodušší boj s plevely. Studie konstatuje, že zlepšení v boji s plevely bylo dosaženo a v některých zemích bylo dosaženo i vyšší úrody (např. sóji v Rumunsku, kukuřice v Argentině a na Filipínách).

 

Zvýšení příjmů

PG Economics také zdůraznil prospěch z pěstování GM plodin poznamenávajíc, že čistý příjem na úrovni farem v roce 2007 činil 10,1 mld. USD a 44,1 mld. USD za dvanáctileté období užívání.

 
Zisky ze zemědělských příjmů v roce 2007 se rovnají hodnotě globální produkce čtyř hlavních biotechnologických plodin: sóji, kukuřice, kanoly a bavlníku zvýšeném o 4,4 %. Zdůrazňujíc environmentální užitek technologií PG Economics uvádí, že pěstování biotechnologických plodin snížilo aplikaci pesticidů (1996 – 2007) o 359 milionů kg (8,8 %) a následkem toho se snížil negativní vliv na životní prostředí spojený s využitím herbicidů a insekticidů na výměře biotechnologických plodin o 17, 2 %.

 
Dalším užitkem v roce 2007 bylo snížení spotřeby paliv a dodatečné nahromadění uhlíku v půdě v důsledku snížení obhospodařování, jako výsledek využití biotechnologií, což znamená, že z atmosféry bylo odstraněno 14,2 mld. kg oxidu uhličitého, což je možno přirovnat k odstranění 6,3 mil. aut ze silnic za jediný rok.

 
Podíl výměry biotechnologických plodin v roce 2007 (% z celkové výměry)

Zdroj: PG Economics Limited, n/a – nedostupný údaj

 

Biotech increases crop production by up to 30 % Agra Europe, 2009, č. 2363, s. M/6

Zdroj: Agronavigator.cz