KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Agrární rozpočet je důležitý

01/10/09

S ředitelem kanceláře prezidenta republiky Ladislavem Jaklem se sešel v minulém týdnu ve středu 16. září Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR. Seznámil jej s největšími problémy, které v současné době tíží agrární sektor.

Jsou to nízké ceny za mléko a obilí a trvale se snižující rozměr českého zemědělství. Dále Veleba předal Jaklovi odbornou studii o zemědělské produkci ČR ve srovnání s ostatními zeměmi EU, kterou pod vedením profesorky Věry Bečvářové vypracovala skupina odborníků z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V návaznosti na tato sdělení uvedl Jan Veleba do souvislostí i snahu zemědělců o zajištění přímých plateb na úrovni, jakou umožňuje vládě vstupní dohoda z Kodaně. To je dorovnání plateb top-up na 30 % celkových přímých plateb. V současné době hrozí, že toto dorovnání ze státního rozpočtu pro příští rok bude na daleko nižší úrovni, čímž by se v době současné krize ohrozila konkurenceschopnost našich zemědělců. Zkrácení o několik miliard korun by je vyřadilo z evropské soutěže o trh s potravinami, a proto je nyní pro ně otázka agrárního rozpočtu bytostně důležitá.

Eugenie Línková