KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změna zákona o ochraně před návykovými látkami

21/09/09

Zákonem 305/2009 Sb. se mění zákon 379/2005 Sb. o opatřeních před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Cílem novely č. 305/2009, kterou se mění zákon 379/2005  je nejen zpřesnění a doplnění části zákona týkající se ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky (hlavně z tzv. pasivního kouření), ale i omezení dostupnosti alkoholických nápojů a organizace a provádění protidrogové politiky. Schválená právní úprava v první řadě stanovuje definice pojmů specializovaná prodejna, tabákový výrobek, tabáková potřeba, elektronická cigareta, záchytná služba, kuřácké zařízení, nekuřácké zařízení, zařízení s vyhrazenými prostory a nově vymezuje pojem smíšená prodejna a vymezuje prodejní místa, kde lze tabákové potřeby a elektronické cigarety výhradně prodávat a zakazuje prodej tabákových potřeb a elektronických cigaret osobám mladším 18 let. 

Dále návrh rozšiřuje dosavadní zákaz prodeje tabákových výrobků a tabákových potřeb pomocí prodejních automatů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let a zákaz dalších forem prodeje, které neumožňují kontrolu věku kupujících i na prodej elektronických cigaret. Rozšiřuje se dosavadní zákaz prodeje tabákových výrobků na kulturních, společenských a sportovních akcích určených pro osoby mladší 18 let o zákaz prodeje tabákových potřeb a elektronických cigaret.

Vymezují se místa se zákazem kouření a označení kuřáckých/nekuřáckých míst ve veřejných provozovnách.

V oblasti alkoholických nápojů je vypuštěn dosavadní zákaz prodeje alkoholických nápojů pomocí prodejních automatů umístěných v prostorách, do nichž mají vstup osoby mladší 18 let.

Sbírka zákonů, 2009, č. 91

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky