KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Využití zeleného hnojení při pěstování kukuřice seté bez orby

21/09/09

V pokusech byl sledován vliv zeleného hnojení na obsah dusíku a potlačení plevelů u následné plodiny kukuřice seté.

Vliv zeleného hnojení na obsah dusíku a potlačení plevelů u následné plodiny kukuřice seté (Zea mays L.) byl sledován v pokusech, které probíhaly v letech 2003 až 2006. Na zelené hnojení byly použity plodiny žito seté (Secale cereale) a vikev huňatá (Vicia villosa), jako monokultury, i ve směsce. Založeny byly na podzim 2003 a 2005. Kukuřice jako následná plodina byla vyseta na jaře 2004 a 2006. V roce 2004 byly testovány 2 způsoby ošetření: 1. bez použití zeleného hnojení a 2. s výsevem směsky sestávající ze 67 % žita a 33 % vikve. V roce 2006 pokusy zahrnovaly 5 způsobů ošetření (100 % žito, 100 % vikev, 67 % žito a 33 % vikev, 33 % žito a 67 % vikev, žádné). Dávky dusíku byly rozděleny a aplikovány následovně: 0,67 a 133 kg.ha-1. Dvě parcely, kde nebylo použito zelené hnojení, byly hnojeny dusíkem v dávce 200 nebo 267 kg.ha-1. Přínos zeleného hnojení se vzhledem k obsahu dusíku pohyboval v rozmezí 35 a 75 kg.ha-1. Na základe výsledků u žita byla zredukována biomasa plevelů o 25 % a 36 % v porovnání s parcelami bez zeleného hnojení a s použitím vikve huňaté. Optimálně se vzhledem na pěstování kukuřice ukázalo využití zeleného hnojení spolu s nižšími dávkami dusíkatého hnojení.

Zařazeno v Rostlinná výroba