KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Více světla a vzduchu v obilních směskách

21/09/09

Zlepšení výnosů obilovin a snížení nákladů na pesticidy lze podle britského pěstitele dosáhnout zajištěním lepšího přístupu světla a vzduchu do porostů.

Lepší růst díky většímu množství světla a lepšímu provzdušnění porostů obilovin – to jsou cíle britského pěstitele Iana Davidsona. V pokusech proto použil odrůdy ječmene, které se lišily vzrůstem. Podle Davidsona umožňuje rozdílná výška rostlin pronikání slunečního světla i do nižších vrstev porostu a lepší cirkulaci vzduchu především v okolí klasů. V důsledku toho je zrno až o 20 % větší. V průměru pokusů probíhajících několik let poklesly náklady na ochranu rostlin až o 40 %. Výnosy se pohybovaly mezi 9,9 a 12,3 t/ha.

Další pokusy tohoto pěstitele jsou zaměřeny na pěstování směsky ječmene a pšenice. Na ječmeni se nevyskytují braničnatky, pšenice je imunní vůči hnědé skvrnitosti ječmene i proti černání pat stébel. Pěstitel kombinuje pozdě dozrávající odrůdy ječmene s ranými odrůdami pšenice. Ječmen nejprve pšenici přeroste a může tak pro sebe optimálně využít sluneční světlo. Když se později klasy ječmene ohýbají, je na řadě pšenice a profituje z toho, že porosty nejsou tak husté jako porosty samotné pšenice.

DLG-Mitteilungen, 2009, č. 8, s. 12

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba