KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ve Francii a Belgii začala mléčná stávka, kdo bude další?

21/09/09

Několik zpravodajských agentur ohlásilo, že ve Francii a v Belgii se rozhořela mléčná stávka. Je obtížně v současné době věrohodně odhadnout, kolik producentů mléka se do ní zapojilo. Francouzská televize hovoří o 40% producentů mléka po celé zemi.

 

Stávku vyhlásila 10. září na tiskové konferenci s podtitulem „Když dost, tak dost“ v Paříži francouzská organizace APLI, která je členem Evropského mléčného výboru (EMB).

 

Ten ještě v Paříži své členy v jiných zemích EU ke stávce nevyzval, ale jeho předseda Romuald Schaber tvrdě kritizoval představitele EU za neschopnost snížit objem mléka na trhu prostřednictvím snížení kvót a za to, že sází na exportní subvence.

V Německu se dnes měla konat velká demonstrace a mělo by při ní dojít k vyhlášení podobné stávky v Německu, Belgii a Lucembursku. Prozatím se k francouzské iniciativě dobrovolně ze solidarity přidaly ostrůvky producentů v německých oblastech, které hraničí s Francií. Zemský soud v Düsseldorfu však nečekaně německému svazu BDM (člen EMB) výslovně pod pohrůžkou obrovské pokuty zakázal veřejně volat po mléčné stávce. Odvolání podané BDM bylo zamítnuto. Odůvodnění soudu zní, že vyzývání ke stávce by bylo proti německým a snad i evropským právním předpisům v oblasti kartelových dohod. V belgickém Valonsku však stávka začala naplno také. Stovky producentů přestaly dodávat mléko do mlékáren, na některých místech dochází k distribuci mléka zadarmo mezi obyvatelstvo, farmáři také zatarasili dálniční tah z Charleroi na Brusel. Federace belgických obchodních řetězců ubezpečuje, že zatím nehrozí obyvatelstvu žádný nedostatek mléčných výrobků, protože obchodníci stávku předvídali a připravili si skladové zásoby. Přesto však situaci producentů mléka chápou a vyzývají k zorganizování jednání na celoevropské úrovni, na kterém by se měli podílet všichni zástupci potravinového řetězce.

 

V Německu se však největší profesní svaz Der Deutsche Bauernverband (DBV) již ve včerejším komuniké pod titulem „NE mléčné stávce! Nyní je na politice, aby zabránila kolapsu výrobců mléka“ ostře postavil proti jakékoliv formě mléčné stávky, a to i navzdory plnému vědomí, že kritická ekonomická situace producentů mléka ohrožuje jejich samotnou existenci. Již z tohoto důvodu lze podle DBV považovat za neomluvitelný přestupek vůči producentům mléka neschopnost Rady ministrů zemědělství států EU domluvit se při jednání dne 7. září na jakýchkoliv opatřeních, která by zlepšila výkupní ceny mléka. Dle názoru DBV je naprosto absurdní nyní ještě dále zhoršovat situaci rodin chovatelů krav tím, že se bude vylévat a ničit mléko, které jim zajišťuje alespoň nějaký finanční příjem.

DBV se tak postavil na stranu většinových zemědělských svazů ve Francii, Holandsku, Rakousku a Belgii.

 

V samotné však nepanuje mezi producenty mléka jednota. Všem členům svazu mladých agrárníků (FJ) a spřáteleného většinového svazu FNSEA, který zastupuje i velkou část francouzských producentů mléka, byl zaslán dne 10. září otevřený dopis. Jeho doslovné znění je uvedeno níže:

 

„Francouzští a evropští producenti mléka čelí bezprecedentní krizi. Díky postupující deregulaci roste počet těch, co definitivně končí s chovem skotu. A ti chovatelé, co zůstávají, jsou bezmocní. Co je však nejvážnější, chovatelé postrádají jakoukoliv perspektivu. Je potřeba to říci naplno a bez tabu, mnohé farmy zachvátil pocit zoufalství. Stačilo jen pár měsíců, aby producenty mléka ve světě, v Evropě a ve Francii zasáhla krize nevídaného rozsahu.

Této situace se někteří snaží využít k tomu, aby dali do pohybu protest nazvaný mléčná stávka.Ta ale nepředstavuje řešení a ještě méně obranu. My se za stávku nepostavíme. Kdo může za současné situace věřit v chiméru 400 EUR za 1000 litrů mléka? Mléčná stávka, která probíhá tak, že se vyhazuje plod vlastní práce, může rozdělit a šokovat, a to i v řadách našich spoluobčanů, kteří jsou rovněž zasaženi hospodářskou krizí. Rozhodli jsem se, že na současnou krizi odpovíme slovy pravdy nabízejíce zodpovědnost a jednotu.

Prvním krokem k zachování našeho národního systému založeného v roce 1997 bylo to, že  dne 3. června 2009 bylo dosaženo mezioborové dohody o doporučené farmářské ceně mléka. Vždy jsme si byli vědomi toho, že vyjednaná úroveň ceny mléka plně neodpovídá našim výrobním nákladům. Přesto však tato cena převyšuje cenu, za kterou prodávají své mléko naši významní evropští kolegové. Bez zmiňované dohody bychom za naše mléko dostávali to, co producenti v Belgii, Německu atd. Musíme zůstat jednotní, vyvarovat se konfliktů a sporů mezi výrobci mléka. Také tím, že se podíváme do našeho účetnictví a vyčíslíme ztráty příjmů. Poté, co tak uděláme, budeme moci požadovat po vládě finanční kompenzace, které nám zaručí přežití. Především tím, že nám vláda udělí roční daňové prázdniny.

Ano, není jednoduché malovat med kolem úst bez toho, aby člověk lhal! Chceme říci naší vládě, že mléko, to jsou především ženy a muži, celé rodiny a ne bezduchá čísla. Chceme dát najevo Evropské unii, že její ideologie a její umíněnost jsou zdrojem veškeré záště, po pravdě řečeno zasloužené záště, která zachvátila producenty mléka.  A vám, kteří mléko vyrábíte, vám chceme vyjádřit projev naší solidarity a naší připravenosti pracovat v krátkodobém i dlouhodobém horizontu ve prospěch odvětví výroby mléka, které vytváří pozitivní hodnotu pro výrobce a jejich potraviny.

Závěrem tohoto dopisu se chceme podělit s našimi spoluobčany o citový vztah, který máme k mléku jako symbolu života a jeho kvalitní úrovně. Společnými silami nalezneme prostředky k tomu, abychom se zasadili o navržení řešení, jež budou přijatelná pro co největší počet osob. Žádná mlčenlivost, žádná zbabělost a poraženectví, jen vůle ocenit um a práci tisíců producentů mléka.

Podepsáni jsou: Jean-Michel Lemetayer (prezident FNSEA), Henri Brichart (prezidentmléčné sekce FNSEA) a William Villeneuve (prezident JA).“

Je nabíledni, že tento dopis nepotřebuje dalšího komentáře.

Nastal čas se ptát, jak zareagují evropské orgány a veřejné mínění v dotčených státech. Jak bude tato stávka přijata producenty v jiných zemích?

 

Z Bruselu dne 11. září 2009 , Ing. Stanislav Jaš