KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Tisková zpráva: Zemědělští ministři musí podniknout rychlé kroky na pomoc sektoru mléka

16/09/09

Evropští ministři musí přijmout rychlá opatření na pomoc mléčnému sektoru. S ohledem na drastickou situaci, jíž čelí evropští mléční farmáři vyzývá COPA a COGECA evropské zemědělské ministry, aby odsouhlasili naléhavá opatření, jež by pomohla zlepšit obtížnou tržní situaci a zabránili tak evropským producentům mléka, aby od jeho produkce odešli.

 

 

Od března 2009 evropští farmáři trpí devastačními dopady hospodářské krize na mléčný sektor. Cena mléka nedávno ostře poklesla o 40%., čímž spadla na stejnou úroveň jako v roce 1992. Pokud se nic neudělá pro změnu rovnováhy na mléčném trhu, přijdou před koncem tohoto roku evropští producenti mléka o více než 10 mld. EUR.

S ohledem na tuto drastickou situaci, kdy se podle studie EU nepředpokládá v krátké době zotavení, žádají COPA a COGECA Evropskou radu, aby dala Komisi jasný mandát plně uplatnit prioritní tržní opatření, Hovoříce jménem evropských zemědělských opatření k prezidentovi Zemědělské rady, trval Padraig Walshe, prezident COPA na tom, že čelíme evropskému problému a pouze společná celoevropská akce nám jej pomůže překonat.

Copa a Cogeca následně opětovně zopakovaly své požadavky provést širokou evropskou akci vedoucí ke zlepšení tržní situace. Ta by měla zahrnovat silná opatření na podporu trhu, zejména státní intervence a exportní náhrady u mléčné produkce. Dále by měla zahrnovat opatření, jež by pomohla stimulovat poptávku, jako například rozšíření rámce evropského plánu školní mléko. Tato opatření budou jediným řešením ve střednědobém a dlohodobém výhledu, která pomohou zajistit budoucnost tohoto sektoru v EU. Copa a Cogeca také vítají poslední iniciativu přijatou některými členskými státy s cílem najít nové způsoby jak řešit krizi.

Padraig Walshe zdůraznil, že „Toto je velmi akutní krize. Evropští farmáři nemohou čekat na další kolo politických rozhovorů. Všichni provozovatelé mléčného sektoru očekávají jasné politické rozhodnutí, které by zajistilo rovnováhu evropského trhu EU a tímto způsobem i veškeré iniciativy“. Gert Van Dijk, prezident Cogeca dodal. „ Komise musí rovněž rozvíjet opatření na posílení postavení producentů v nabídce v potravinovém řetězci s cílem snížit monopolní postavení supermarketů.

Pekka Pesonen, 7.9.2009