KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Skladování obilí ve foliových vacích

08/09/09

Byla ověřena možnost skladování pšenice s 10 % vlhkosti ve vacích z hadicové fólie o průměru 2,7 m. Chemické i mikrobiologické parametry nepřekročily přijatelné rozmezí.

 

Při kolísání cen na trhu s obilím se zvyšuje význam krátkodobých skladovacích kapacit na obilí pro potravinářskou výrobu. Investiční náklady na konvenční sklady činí 100 až 250 EUR/t (Německo), náklady na šestiměsíční skladování jsou kolem 20 EUR/t. Pro zajištění trvanlivosti se obilí udržuje v suchém stavu nebo v chladu a musí být chráněno před kontaminanty, škůdci, ptáky a dalšími živočichy. Anaerobní skladování zatím není obvyklé, ale odsátí vzduchu rozhodně prodlužuje trvanlivost. Praktikuje se skladování krmného a průmyslového obilí v plastových vacích, přičemž však při vlhkosti nad 25 % dochází k mléčnému kvašení.

V Potsdamu (BAG Budissa Agroservice GmbH a Inst. fur Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V.) bylo zkoušeno skladování pšenice se sklizňovou vlhkostí 10 %, po naplnění pomocí šnekového dopravníku (o výkonu kolem 300 t/h) do dvou vaků z hadicové fólie o průměru 2,7 m (celkem 75 t obilí). Tloušťka fólie byla 215 μm a „hadice“ byla po celé délce v různých výškách opatřena ventily (2 až 4 po každé straně) pro odběr vzorků. Pro sledování podmínek uvnitř obalu byly prostřednictvím ventilů vyvedeny teploměry. Naplněné vaky byly pokryty sítí proti ptákům a pytli s pískem a umístěny na volné ploše (dvůr). Kontrolní vzorek byl skladován se standardním skladu.

U průběžně odebíraných vzorků byla zjišťována sušina, hodnota pH, obsah škrobů, bílkovin, množství bakterií, kvasinek a plísní. Po 6 měsících byla posouzena i klíčivost. Průběh naměřených teplot v podstatě kopíroval teplotu venkovního prostředí (teplota uvnitř vaků byla nepatrně vyšší). Ostatní měřené parametry zůstaly nezměněny, mikrobiologické parametry se udržovaly v rozsahu směrných hodnot (DGHM, 2007).
Postup se osvědčil, investiční náklady činily ca 30 000 EUR, náklady na jednotku se snižují při zvýšeném množství skladovaného obilí. Do hadicových vaků průměru 2,7 m o délce 75 m se uvístí asi 250 t. obilí.

 

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba