KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpora chovatelů skotu

29/09/09

Nejnovější informace dokládají, že začaly na evropských trzích opět stoupat ceny másla a sušeného odstředěného mléka, i když zatím jen nepatrně.

Brusel (EU) – Evropská komise nabízí chovatelům dojnic v období ekonomické krize konkrétní pomoc v podobě balíčku opatření, jak oznámila komisařka EU pro zemědělství Mariann Fischer Boelová v Evropském parlamentu. „Tento balíček navazuje na celou řadu opatření, která jsme již přijali a která očividně přinesla výsledky. Jsem rozhodnuta nepřistoupit již dále k žádnému obratu, který by odvětví výroby mléka dlouhodobě poškodil a farmáře nechal v nejistotě. Přijatá usnesení neznamenají v žádném případě odklon od rámce zdravotního dozoru. To odpovídá i rozhodnutím, která přijali státní a vládní představitelé.

 
Nejnovější data prokázala postupné ozdravování cen mléka. Například cena másla v průběhu jednoho měsíce stoupla v Německu o osm eurocentů. Ceny sušeného odstředěného mléka v jednotlivých členských zemí EU narostly o dvě až tři procenta. Komise v průběhu letošního roku na podporu trhu s mlékem uvolnila dodatečné platby ve výši 600 milionů EUR. Navíc k prostředkům pro rozvoj venkova byla dána k dispozici v rámci zdravotního dozoru zemědělské politiky a evropského konjunkturálního programu finanční částka ve výši 4,2 miliard EUR, která by měla být využita pro tzv. „nové výzvy“, včetně restrukturalizace odvětví výroby mléka.

 
Komise již zavedla metodu, s jejíž pomocí členské státy budou moci přechodně vyplácet farmářům finanční podporu až do výše 15 000 EUR. Také ustanovení týkající se nákupu mléčné kvóty jednotlivými členskými státy EU bylo pozměněno tak, aby i zde byl vytvořen větší prostor pro podnikání. Dále Mariann Fischer Boelová navrhla v sektoru výroby mléka zavedení nutné klauzule, která již existuje v jiných zemědělských odvětvích. Pomocí této klauzule bude v budoucnu možné rychleji reagovat na výkyvy trhu.

 
Odvětví produkce mléka bude napříště spadat pod článek 186 jednotné společné organizace trhu, který Komise ustanovila. Bude tak disponovat dostatečnými kompetencemi, aby bylo možné v případě hrozících poruch na trhu rychle přijmout časově omezená opatření.

Unterstützung für die Milchbauern [cit. 2009-09-18], www.animal-health-online.de

Zdroj: Agronavigátor.cz