KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Péče o kvalitu kompostu

08/09/09

Farmáři, kteří chtějí hnojit kompostem, by se měli přesvědčit, že je kvalitní a bezpečný a že zajistí spolehlivý výsledek. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je zjistit, zda je certifikován podle BSI PAS 100.

 

Jestliže se kompost používá správně, pak poskytuje okamžitý i dlouhodobý užitek. Hnojením kvalitním kompostem se ušetří náklady na průmyslová hnojiva, zlepší se struktura půdy, zvýší se hladiny stopových prvků a organické hmoty a zlepší se vodní jímavost.

Obiloviny hnojené kompostem ze zelené hmoty a potravinářských odpadů a anorganickým dusíkem mohou dosahovat vyšších výnosů než obiloviny hnojené pouze anorganickým dusíkem. Experimenty prokázaly, že kompost pouze ze zelené hmoty dodá jen malé množství dusíku dostupného pro rostliny v prvním roce aplikace, ale při opakovaném používání vede ke zvýšené hladině N v půdě. Nejnovější výzkum rovněž prokázal, že kumulativní úroveň N je důležitá pro dlouhodobé zlepšování struktury půdy a podmínek v půdě. Kompost je zejména důležitý pro zadržování vlhkosti na písčitých půdách nebo pro zlepšování podmínek při zpracovávání těžkých půd.

Kritickým faktorem používání kompostu je jeho cena. Kompost má značný objem, takže náklady na jeho přepravu mohou být odrazující. Při hnojení kompostem by pěstitelé ve Velké Británii měli dodržovat nařízení nitrátové směrnice s aplikačními limity 30 tun na hektar kompostu ze zelené hmoty a 20 tun kompostu ze zelené hmoty a potravinových odpadů.

Hnojení kvalitním kompostem poskytuje mnoho výhod. Evropský a britský výzkum prokázal, že kvalitní kompost významně ovlivňuje půdu i pěstovanou plodinu:

  • Udržuje a zvyšuje hladinu organické hmoty v půdě. V dlouhodobém horizontu udržuje úrodnost a stav půdy, zlepšuje strukturu půdy a zvyšuje vodní jímavost a retenční kapacitu, omezuje rizika eroze půdy a potřebu zavlažování.
  • Dodává hlavní živiny jako jsou dusík, fosfor, draslík, síra, hořčík a stopové prvky. Se stále rostoucími cenami průmyslových hnojiv se kompost stává stále významnějším hnojivem.
  • Kvalitní kompost zlepšuje zdravotní stav plodiny a zvyšuje výnosy.

Kompost je zejména vhodný pro rostliny pěstované na jílovité těžké půdě, kterou lze obtížně připravovat k setí, i na lehké půdě, která má nedostatek organické hmoty a/nebo draslíku. Také zejména v mladých sadech zvyšuje výnos (jak množství, tak velikost plodů) a zadržuje vláhu v půdě. Kompost je bohatý na draslík a proto je významným hnojivem pro kořenové plodiny, které mají vysoké požadavky na tento prvek (zejména brambory). Louky a pastviny hnojené kompostem mají bohatší kořenový systém. Kompost je důležitým materiálem pro tvorbu organické hmoty v půdě, pro její mikrobiální činnost a pro zvyšování úrodnosti.

Zdroj : ÚZEI, 1.9.2009

Zařazeno v Rostlinná výroba