KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obnovitelné energie z výroby masa

16/09/09

Nové cesty při zužitkování odpadů z jatek.

Vedlejší živočišné produkty, které jsou často klasifikovány jako odpad, představují cenné zdroje pro trvalé hodnoty každodenního života. Díky novému zpracování a výhodnějším extrakčním metodám jsou velice zajímavé jako zdroj vysoce komplexních, bioaktivních a biologicky odbouratelných látek. Pro zpřístupnění těchto možností je potřeba průběžných investic do volného, samostatného, nezávislého meziodvětvového výzkumu.

Nejvýznamnější tvorba přidané hodnoty ze zvířat, resp. částí zvířecích těl, zůstává přirozeně jejich upotřebení pro výrobu potravin. V současné době je trendem přiklonit se ke zpracování odpadů a vedlejších produktů, protože žádné zvíře nemůže být v současné nebo v nejbližší době poráženo pouze pro vedlejší produkty při výrobě kůže, želatiny nebo biopaliva. Tyto živočišné vedlejší produkty ale přesto hrají roli při získávání cenných zdrojů pro různé účely každodenního života: insulin jako komplexní vysokomolekulární bílkovina, stejně tak jako tuk jako nízkomolekulární krmivo nebo moučka jako hnojivo, s prvky fosforem a dusíkem, které mají účinek jako hnojivo.

Tuky a bílkoviny byly a zůstávají vždy hlavním produktem. Jsou využívány jako zdroj energie, jako hnojiva a krmiva nebo jako suroviny pro oleochemii (odvětví chemie věnující se výrobou a zpracováním rostlinných a živočišných tuků a olejů). Mnoho zavedených možností použití jako potrava pro domácí zvířata, mýdla, hnojiva není v našem prostředí vůbec nic nového, patří jednoduše ke každodennímu životu.

Díky novým metodám zpracování a vhodným extrakčním metodám lze pro nové výrobky s vysoce komplexními, bioaktivními látkami stále znovu nacházet mezery na trhu. Produkce těchto výrobků je úspěšná i z ekonomického hlediska.

Také evropské a národní podpůrné programy by měly přikládat větší váhu rozšíření výzkumu v této oblasti. Zvláště pak by se přímo univerzity a výzkumná zařízení měly stále více věnovat tomuto domácímu zdroji pro výrobu přírodních látek. Pohled nad rámec zavedených způsobů zpracování živočišného zdroje a otevřenost novým výrobkům a novým technikám nebyla nikdy tak důležitá jako je tomu dnes.
 
Fleischwirtschaft, 2008, 89, č. 6, s. 24-26 ISSN 0015-363X

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Obnovitelné zdroje