KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministři zemědělství jednali v Bruselu o situaci v odvětví mléka

08/09/09

Zdroj: MZe

Zhodnocení výsledků zprávy Komise o situaci na trhu s mlékem a mléčnými výrobky bylo hlavním bodem Rady zemědělství a rybářství, která dnes probíhá v Bruselu. Zároveň dnes evropští ministři zemědělství odstartovali, v rámci diskuze o zvýšení konkurenceschopnosti evropského potravinářství, debatu o narovnání vztahů mezi prvovýrobci, zpracovateli a obchodními řetězci.

 

O nutnosti zpracování podrobné analýzy o situaci v sektoru mléka rozhodli šéfové vlád na zasedání Evropské Rady za českého předsednictví v červnu letošního roku. Ze zprávy Komise mimo jiné vyplývá, jakou měrou se na krizi v sektoru mléka podílí i celosvětová hospodářská krize, s níž je spojeno snížení poptávky spolu se zvýšením nabídky levného mléka z mimoevropských zemí. Ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta zdůraznil v této souvislosti význam podpůrných opatření, které Komise přijala letos na jaře.

 

„Podpůrná tržní opatření pomohla stabilizovat průměrné ceny na úrovni Společenství, a proto  nedochází k jejich dalším rapidním poklesům. Česká republika proto podporuje pokračování těchto opatření, dokud to bude situace na trhu vyžadovat. I přes to však nadále mnoho farem v EU stojí před krachem, neboť výkupní ceny mléka zatím nezaznamenaly nárůst,“ upozornil ve svém vystoupení ministr Jakub Šebesta.

 

Vzhledem ke kritické situaci českých producentů česká strana naopak nepodpoří  správu kvót na úrovni jednotlivých producentů tak, jak ji prezentuje Komise ve své zprávě. ČR nesouhlasí s případnou penalizací producentů za překročení individuální kvóty.

 

„Za velmi problematické považujeme rovněž případné zavedení možnosti vyplácet státní podpory do maximální výše 15 000 Euro, protože národní rozpočty jednotlivých členských zemí mohou tuto možnost využít ve velmi rozdílné míře. To by vedlo k výraznému narušení konkurenceschopnosti jednotlivých producentů a negativně ovlivnilo hospodářskou soutěž v sektoru,“ zdůraznil ministr. ČR by podle jeho slov naopak velmi pozitivně vnímala navýšení finančních prostředků na podporu propagace mléčných výrobků.

 

Diskusi, která by měla přispět k narovnání vztahů mezi prvovýrobci, zpracovateli a obchodními řetězci a kterou ministři na dnešním jednání odstartovali, považuje ministr Šebesta za klíčovou.

 

„Vyrovnání pozice producentů a zpracovatelů ve vztahu k obchodním řetězcům považujeme za zcela zásadní. Jednou z možností, která funguje i v některých členských státech, je větší podpora spojení producentů a zpracovatelů. Jsme ale teprve na začátku a všechny možnosti musíme řádně posoudit,“ uvedl ministr Jakub Šebesta.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 7.9.2009