KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Malé stáje pro prasnice jsou příliš drahé

24/09/09

Chovatelé prasnic v Dánsku chtějí s ohledem na zvyšující se náklady na ochranu zvířat a životního prostředí investovat již jen do stájí s kapacitou převyšující 1000 ustajovacích míst

.

Navzdory finanční krizi chtějí dánští chovatelé prasnic podle odhadu experta na životní prostředí ze stavební firmy Graakjær Johana Skovgaarda, který byl zveřejněn v odborném časopise Hyologisk den Mark, v letošním roce budovat pro prasnice již pouze stáje s minimální kapacitou 1000 ustajovacích míst.
 
Důvodem tohoto vývoje z pohledu tohoto experta je skutečnost, že produkce musí pracovním silám poskytnout   dostatečně velké sociální zázemí a jak managementu tak také zaměstnancům zaručit flexibilitu pracovní doby. Kromě toho jsou zde i nové právní předpisy týkající se životního prostředí. K nutným stavebním úpravám ve stájích pro prasnice většina chovatelů přistoupila proto, že chtějí dále podnikat v tomto oboru. Někteří chovatelé prasnic však uvažují i o alternativě soustředit se pouze na výkrm prasat.
 
Kriticky hodnotí chovatelé prasnic stále stoupající náklady na zlepšení ochranu zvířat a životního prostředí. Jeden podnik s kapacitou 500 prasnic musí počítat s výdaji ve výši 400 000 EUR. Skovgaard upozornil na paradox, že stejné skupiny osob, které si stěžují na velkokapacitní chovy zvířat současně požadují výrazné zpřísnění ochrany životního prostředí a zvířat. „Tyto požadavky je možné splnit jedině tehdy, pokud se dosáhne určité velikosti podniku, jinak se nevyplatí. V tomto ohledu však některým aktivistům scházejí dostatečné znalosti o fungování tržních mechanismů. Přísnější předpisy z hlediska ochrany životního prostředí jsou nejbezpečnější cestou jak akcelerovat strukturální vývoj v tomto odvětví“, domnívá se Skovgaard.     
 
Kleine Sauenställe sind zu teuer SUS, 2009, č. 3, s. 28

Zdroj: Agronavigátor.cz