KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

16/09/09

Vzdělávací program umožní účastníkům osvojení základních zemědělských vědomostí a dovedností potřebných pro kvalifikovaný výkon obecných zemědělských činností. Úspěšné absolvování vzdělávacího programu je předpokladem k získání státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání v soustavě středních, vyšších odborných a vysokých škol.

 

 


 

listopad  2009 – duben  2010            

pátky  +  soboty  ( 8,00 – 16,00 hod.)

 

Místo konání: VOŠ a SZeŠ Hořice v Podkrkonoší, Riegrova 1403, 508 01  Hořice


Zájemci vyplňte níže uvedený formulář a pošlete ho na adresu školy. Až nashromáždíme dostatečný počet přihlášek, budete vyzváni ke studiu!!!

Rozsah kurzu: celý rekvalifikační program:                 celkem 300 hodin

doplňkový rekvalifikační program:     celkem  150 hodin – počet hodin na osvědčení 

(na základě předložení potvrzení o předchozí kvalifikaci – absolvování jiného kurzu)
      

Obsah kurzu: podle rekvalifikačního programu Ministerstva zemědělství č.j. 37061/2008-18010  ze dne 23. 10. 2008

          pěstování zemědělských plodin

          chov hospodářských zvířat                                                                        

           zemědělská technika a technologické linky                                       

          ekonomika podnikání                                                                             

           zásady práce s informační a komunikační technikou                              

          základy zemědělského práva a zemědělské politiky                        

          základy bezpečnosti a hygiehy práce 

          ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny

          zpracování projektu  

–       praxe

 

Zakončení kurzu :                    teoretická zkouška

                                                     obhajoba absolventského projektu       

               

Cena kurzu: 

záloha splatná nejpozději týden před zahájením kurzu: 10 000,- Kč

doplatek bude doúčtován podle skutečného počtu účastníků:

počet účastníků

celková cena

8

27.000.-Kč

9až 10

24.000,- Kč

11až 12

18.000,- Kč

13až 14

 15.000,- Kč

15a více

 14.000,-Kč

 

V ceně kurzu není zahrnuta cena stravného, ubytování na DM a učebních pomůcek a literatury.

Cena při individuální formě studia bude stanovena dohodou dle dokladů o již získané kvalifikaci.

         Kurz bude zahájen při minimálním počtu osmi účastníků a po složení příslušné zálohy.

Přihlášky:                             písemnou formou  nebo  e-mailem

Přihlášku považujeme za závaznou až po zaplacení zálohy na kurz.

 

Vedoucí kurzu: Ing. Jaroslava  Valentová  (valentova@szes-horice.cz)

Přihláška ke stažení

další informace: http://www.szes-horice.cz  

Pro kurz  2009/2010  shromažďujeme přihlášky!!!:Termín kurzu

Zařazeno v Aktuality, Pozvánky