KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Klecové chovy nosnic dominují

08/09/09

I nadále v Evropské unii výrazně převažuje ustájení nosnic v klasických klecích (75 %), alternativní způsoby chovu se prosazují pomaleji než se očekávalo.

 

(ema) – Počet nosnic žijících v klecových chovech v Evropské unii sice kontinuálně klesá, ale ne tak rychle jak se očekávalo. To jsou výsledky statistického šetření za rok 2008, které zveřejnila Evropská komise. V uplynulém roce bylo ještě více než 75 % všech nosnic v EU ustájeno v klecích.
 

 
Počet nosnic podle způsobu chovu v EU-26 v roce 2008, v tis. ks; klecové chovy (75,1 %), podlahové (13,9 %), volné (8,9 %), biochovy (2,1 %)

Pouhých 6,9 % nosnic bylo ustájeno v obohacených klecích, které budou od roku 2013 povinné na celém území EU. Ekonomické výhody této formy chovu nosnic se blíží nule. Pouze dva členské státy EU uplatňují odlišné ceny u vajec pocházejících z konvenčního a tohoto systému chovu. Ve všech ostatních zemích se cena vajec neodlišuje.
 
Podíl chovů vybavených obohacenými klecemi pro nosnice je nejvyšší ve Švédsku, kde jsou tradiční klece již jen v 3,2 % chovů. Také v Rumunsku a na Slovensku je podíl obohacených klecí poměrně vysoký a to 33,6 resp. 34,0 %. V Německu žilo v roce 2008 5,5 % slepic z klecových chovů po malých skupinkách. V Nizozemsku činil podíl chovů vybavených obohacenými klecemi pouze 2,0 %.     
 
Podíl alternativních forem chovu nosnic se v EU v porovnání let 2007 a 2008 opět nezvýšil a pohyboval se okolo 24,9 %. Nejvýznamnější roli mezi alternativními formami chovu hraje podlahový chov, v uplynulém roce v chovech tohoto typu žilo 13,9 % registrovaných nosnic, což je méně o 0,9 procentního bodu v porovnání s rokem 2007. Poměrný počet volných venkovních chovů stoupl jen nepatrně ze 7,8 na 8,9 %. Vysoký počet nosnic žijících ve volných chovech vykázaný v Rumunsku však očividně neodpovídá skutečnosti a je pravděpodobně zaměňován za tzv. dvorkové chovy.
 
V jednotlivých členských státech EU mají alternativní formy chovu nosnic velmi odlišné zastoupení. Nadprůměrné množství nosnic chovaných alternativním způsobem mají především Rakousko (76,6 %), Švédsko (57,0 %), Nizozemsko (55,2 %), Dánsko (44,7 %) a Velká Británie (40,3 %). Také v Německu je tento způsob chovu zastoupen nadprůměrně (39,6 %), v porovnání s rokem 2007 to představuje nárůst o 2,7 procentních bodů. Zanedbatelnou roli stále ještě hrají alternativní způsoby chovu nosnic s podílem nižším než 5 procent v Litvě, Španělsku a v České republice. Také v Polsku činí podíl tohoto typu chovu pouhých 5,8 %.    
 

Průměrný počet nosnic ustájených v různých typech chovů v EU v roce 2008 v tisících kusů
 
Země
 
Klece
Z toho obohacené klece
Alternativní produkce
Celkový počet alt. chovů
 
Celkem
Volné chovy
Podlahové
Biochovy
Bulharsko
3 015
540
2
1 285
0
1 287
4 302
Česko
5 577
326
3
171
7
180
5 757
Německo
27 501
1 520
5 835
9 716
2 454
18 005
45 505
Španělsko
44 985
3 161
557
696
61
1 344
46 322
Francie
36 041
2 235
5 379
1 302
1 527
8 208
44 248
Itálie
39 956
927
561
8 173
1 015
9 749
49 705
Maďarsko
4 325
216
52
639
7
697
5 023
Nizozemsko
13 916
275
3 633
12 750
761
17 144
31 060
Rakousko
1 273
274
986
2 705
467
4 159
5 432
Polsko
32 013
1 497
125
1 828
17
1 970
33 983
Ukrajina
21 005
1 323
12 240
1 697
261
14 198
35 203
EU 26*
262 150
17 714
30 939
48 376
7 414
86 729
348 879

* údaje bez Rumunska     
 
Pramen: Europäische Marketing Agentur GmbH Mehr als 75%: Legehennenhaltung in der EU weiterhin von Käfighaltung dominiert [cit. 2009-08-31]

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny