KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekologické zemědělství a hospodářská krize  

04/09/09

Zdroj: AK ČR

Ekologické zemědělství v Německu nadále vzkvétá. Navzdory nelehké hospodářské situaci byl také v roce 2008 zaznamenán výrazný růst. Ekologicky obhospodařované plochy vzrostly o 5 % (2007: 8 %) a počet ekologicky hospodařících zemědělských podniků stoupl o 6,1 % (2007: 6,5 %). To vyplývá ze statistických údajů jednotlivých zemí o ekologickém zemědělství v roce 2008.

 

Podle těchto údajů do konce roku 2008 v Německu obhospodařovalo podle nařízení EU o ekologickém zemědělství 907 786 ha zemědělsky využívaných ploch celkem 19 813 podniků.

Neue Landwirtschaft, 2009, č. 7, s. 7

Zdroj: Agronavigátor.cz