KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Agrární komora ČR „Vítáme legislativní přítrž nekalým praktikám“

16/09/09

Zdroj: AK ČR

 

Agrární komora vítá schválení zákona o významné tržní síle, o němž se tento týden hlasovalo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. “Zákon byl po mnoha diskuzích, jednáních a úpravách na všech úrovních konečně schválen. Z přítomných 180 poslanců jej svým hlasem podpořilo 103 poslanců, 59 se vyjádřilo proti,“ uvedl Jan Veleba, prezident AK ČR.

 

„Z našeho pohledu jde o průlomovou událost ve smyslu naší dlouhodobé snahy učinit legislativní přítrž nekalým praktikám a neserióznímu chování obchodních řetězců. Zákon napravuje dlouhodobé křivdy, které šly vždy na účet dodavatelů. Přestože zkušenosti ze zahraničí, např. ze Slovenska, ukazují, že obchodní řetězce hledají a praktikují jakékoliv možnosti nastavená pravidla obejít, je v našich podmínkách konečně k dispozici zákonný rámec dodavatelsko-odběratelských vztahů, od kterého se můžeme v případě potřeby odrazit,“ uvedl a obrátil se na členskou základnu v regionech a okresech následujícím dopisem, z něhož vyjímáme: „Vám všem, kteří jste se ve svém regionu přičinili o vznik, prosazení a schválení zákona, patří za celý zemědělský a zpracovatelský sektor poděkování. Vedle skupiny poslanců-předkladatelů bych rád v této souvislosti vyzdvihl také práci Potravinářské komory ČR.“

Agrární komora dala svým členům také k dispozici seznam  poslanců a výsledky  jejich hlasování. “Je dobré vědět, jak se k nám zemědělcům a potravinářům staví námi zvolení poslanci,“ řekl Veleba.