KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žně někde před závěrem

19/08/09

Agrární komora ČR velmi pečlivě sleduje postup žní a každý region i jednotlivá okresní pracoviště agrárních komor posílají do ústředí vždy po týdnech pravidelná hlášení a k nim i komentáře.

 

K letošnímu 10. srpnu bylo sklizeno 61 % ploch obilovin bez kukuřice. „Za uplynulý týden sklizeň rekordně pokročila o jednu čtvrtinu. Ke stejnému datu v loňském roce bylo sklizeno 70 %.

Sklizeň ozimého ječmene prakticky končí, více než polovina sklizňových ploch je u ozimé pšenice a jarního ječmene. Sklizeň žita dosahuje téměř poloviny,“ konstatoval nad tabulkami a zprávami z krajů Jan Záhorka z Agrární komory ČR.

„Před týdnem, kdy bylo sklizeno jen 36 % ploch, přesahoval hektarový výnos loňský o 0,09 t. Současný stav je o 0,31 t nižší než loňský definitivní výnos. Vyplývá to z postupu sklizně do méně úrodných oblastí a ze zvyšujících se ztrát po prudkých deštích,“ uvedl dále.
Deset krajů v uplynulém týdnu dosáhlo poloviny sklizně nebo jí výrazně překročilo, nejvíce Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký. Sklizeň ve výši jednoho milionu tun přesáhl kraj Středočeský, včetně Prahy.

„Výrazněji vyšších výnosů je dosaženo v Olomouckém a Královehradeckém kraji, největší propad ve srovnání s loňským rokem je v Jihomoravském kraji o 0,31 t/ha,“ konstatoval dále Záhorka.

V závěru sklizně je dosaženo téměř stejného hektarového výnosu za ČR jako v loňském roce. Situace je v krajích velmi různá. V Královehradeckém se zvýšil hektarový výnos ve srovnání s loňským rokem o 0,71 t, ve třech krajích je snížení, největší v Jihomoravském. Tam také žně pokročily nejvíce. „Sklizeň ovsa je na začátku, zatím s poněkud vyšším výnosem než loni. V Jihomoravském kraji se 40 % sklizenými plochami je výnos nižší o 0,18 t/ha, ve Zlínském kraji s 39 % sklizenými plochami je naopak vyšší o 0,04 t/ha,“ upřesnil ještě k další sklízené obilovině pár čísel Záhorka.

Průvodním jevem žní jsou místy zamokřené pozemky. To je zejména případ okresu Strakonice, kde právě z těchto důvodů postupují žně velmi pomalu. Velké zamokření pozemků se vyskytuje zejména zejména při Otavě a Blanici. V minulém týdnu proto v řadě podniků žňová technika stála. „Dalším problémem jsou vysoké náklady na sklizeň. Spotřeba nafty je asi o třetinu vyšší, jsou nízké denní výkony kombajnů a rostou náklady na náhradní díly. Dá se předpokládat, že výnosy půjdou postupně dolů,“ uvedl Záhorka.

Podle názoru zástupců ústecké agrární komory jsou ceny obilovin nadále velmi nízké, došlo ke snížení ceny ozimého ječmena na 1800 Kč/t. Odtud přišla také do pražské centrály Agrární komory ČR zpráva, že Lihovar v Trmicích na základě rozhodnutí Stavebního úřadu v Trmicích zastavil provoz, nejede.

Eugenie Línková