KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Země živitelka zve

21/08/09

Je hospodářská krize se všemi průvodními jevy a dopady. Jsou zhroucené ceny mléka a obilí, komodit, které mají zásadní vliv na ekonomiku českých zemědělců. Je zkrátka doba, kdy jde do tuhého. Aby toho nebylo málo, přichází ministr financí s šokující direktivou drtivých škrtů ve státním rozpočtu.

 

 

Konkrétně národní doplňkové platby (TOP UP) budou v návrhu rozpočtu 2010 na úrovni nula! Připomínám, že letos to bude 6,9 mld. Kč. Nemusím zdůrazňovat, že to tu ještě jak se říká nebylo. Nemusím jistě také zdůrazňovat, že škrt 7 mld. Kč by mohl v situaci dnešních cen komodit prvovýroby už znamenat pád. Nechci generalizovat, ale zvyšuje se počet těch, kteří vidí nejbližší ekonomický vývoj už značně jednoduše. A sice tak, že letos to s pomocí dříve vyplacených dotací nějak přežijí, ale pokud se nic nezmění, ceny zůstanou takové, jaké jsou a k tomu zmrzačený rozpočet, pak v příštím roce dojde na lámání chleba. Upozorňuji, že toto nejsou nějaké moje domněnky či dedukce, ale závěry z četných rozhovorů s majiteli či představiteli zemědělských farem a závodů. Je možné, že se najde vysoký úředník státní administrativy, který to opět zbagatelizuje a řekne, že české zemědělství je v dobré kondici. Je určité, že to udělá nějaký novinář či „agrární analytik“. To ale nic nezmění na situaci, která je velmi vážná.

V tuto dobu, kdy čtete moje řádky je za námi páteční jednání vedení Agrární komory s premiérem vlády Janem Fišerem. Naše pozice, kterou jsme na toto jednání připravili je celkem jednoduchá. Zdokumentovat stav, do kterého se zemědělství dostalo, srovnat ho s ostatními zeměmi EU a důrazně požádat o dobrý rozpočet. Je to vláda Jana Fišera, která ho bude připravovat. Říkám zcela jasně – pokud bude pan ministr financí trvat na svých požadavcích, které ignorují současný stav a nemají nic společného se zdravým rozumem, pak bude po žních veselo. Není možné se smířit s tím, že na jedné straně může být obětován celý resort a na druhé straně se stát vzdá příjmu 60 mld. Kč za emisní povolenky. To například.

Závěrem svého příspěvku bych rád vyzval všechny zemědělce, aby přijeli na „Zemi živitelku“ do Českých Budějovic. Bude zde obrovské množství lidí, budou zde nejvyšší ústavní činitelé, mimo jiných prezident republiky a předseda vlády, bude zde množství médií. Půjde zde o mnoho. Zejména o to, abychom srozumitelně formulovali své názory na současný stav českého zemědělství, abychom vysvětlili našim občanům o co nám jde a abychom přesvědčili české politiky, že by bylo dobré, kdyby i nadále platil, respektive se začal znovu naplňovat obsah názvu agrosalonu, který odvozeně říká, že česká země, česká půda, je naše živitelka.

Jan Veleba