KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákon č. 131/2006 Sb. ze dne 14.března 2006, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

11/08/09

Zdroj: KIS Středočeský

 

§ 60 odst. 2

 

„ Podnikatelé, kteří prodávají přípravky nebo pomocné prostředky, jsou povinni v dokladu o jejich prodeji uvést též

číslo šarže a datum skončení doby použitelnosti prodaného přípravku nebo pomocného prostředku.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky