KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zabránit přenosu nového typu chřipkového viru A(H1N1)

19/08/09

Aby nedošlo k přenosu nového typu chřipkového viru A(H1N1) z infikovaného člověka na prasata je nutné věnovat zvýšenou pozornost zajištění biobezpečnosti v chovech prasat.

Schwerin (aho) – S postupujícím rozšiřováním nového typu chřipkového viru A(H1N1) u obyvatelstva narůstá také riziko, že dojde k zavlečení viru do chovů prasat.

V Evropě dosud nedošlo k přenosu nejprve v Mexiku detekovaného u člověka a nyní pandemicky rozšířeného chřipkového viru A(H1N1) na prasata. Dva případy přenosu infekce však již byly hlášeny z kanadské provincie Alberta a z Argentiny.
 
Dr. Till Backhaus, ministr zemědělství, životního prostředí a ochrany spotřebitele německé spolkové republiky Meklenbursko-Přední Pomořany proto nabádá chovatele, aby věnovali zvýšenou pozornost dodržování patřičných opatření v rámci zajištění biobezpečnosti v chovech prasat a také aby pravidelně prováděli přísné individuální podnikové kontroly.
 
Chovatelé prasat nebo v chovu prasat zaměstnané osoby, u kterých bude prokázán výskyt nového A(H1N1) chřipkového viru, by neměly v období nebezpečí přenosu nákazy přijít do styku s hospodářskými zvířaty.
 
Pokud by došlo k nakažení prasat měl by být postižený chov v intencích společného postupu přijatého členskými státy EU po dobu sedmi dní následujících po výskytu posledního klinického případu podléhat restrikci přepravy zvířat. 
 
Ministr prohlásil, že mu nejde o konstruování problémů, ale o včasnou senzibilizaci potenciálně nebezpečného odvětví živočišné výroby. Pandemie chřipky vyvolaná novým A(H1N1) virem je především humánní chorobou.
 
Chřipka prasat je globálním, endemickým infekčním onemocnění prasat. Vyskytuje se především v chladném období roku. V populaci prasat kolují viry chřipky A subtypu H1N1, H3N2 a H1N2. 

 
Neues H1N1-Virus: Mensch-zu-Schwein-Übertragung vermeiden [cit. 2009-08-11], www.animal-health-online.de

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny