KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Vzdělávací program pro zemědělce Ústeckého kraje –  Příručka – kontrola zdravotního stavu SZP, reforma českého zemědělství a podpora z EAFRD v období 2007 – 2013 + pracovní sešit  pro posluchače

28/08/09

Zdroj: KAK-ÚK

Publikace byla vydána jako součást projektu "Vzdělávací program pro zemědělce z Ústeckého kraje – reforma SZP EU 2007 – 2013, podpora z EAGF a EAFRD" realizovaného v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, opatření I.3.1 – Další odborné vzdělávání a informační činnost.

 

Příručka SZP 2007 – 2013

 

Pracovní sešit pro posluchače

 

 Předpisy k publikaci – Nařízení rady

 

Změna EAFRD – Nařízení rady (ES) č. 74/2009

 

Přímé podpory – Nařízení rady (ES) č. 73/2009

 

Změny SZP – Nařízení rady (ES) č. 72/2009

 

Změna strategických směrů