KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 271/2009 Sb. o požadavcích na hnojiva

31/08/09

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

——————————————————————————–

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

 

Citace: 271/2009 Sb.                                      Částka: 82/2009 Sb. 
Na straně (od-do): 3726-3754                        Rozeslána dne: 27. srpna 2009 
Druh předpisu: Vyhláška                                 Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství 
Datum přijetí: 21. srpna 2009                          Datum účinnosti od: 1. září 2009 
Platnost předpisu: ANO  Pozn. k úč.: 

Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
156/1998 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

——————————————————————————–

Text předpisu:

271

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 4 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.:

 

Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

 

Čl. II

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb. a vyhlášky č. 209/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 v nadpisu a v § 1 odst. 1 se slova "statkových hnojivech," zrušují.

 

2. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

 

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

 

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.

 

Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky