KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Tisková konference: Je ještě česká země naší živitelkou? – 28.8. – České Budějovice

21/08/09

Zdroj: AK ČR

 

AKČR pořádá dne 28.srpna (pátek) v 15 hodin v tiskovém středisku Výstaviště České Budějovice během výstavy Země živitelka TK na téma:

 

Je ještě česká země naší živitelkou?

 

1/ představí výsledky žní

2/ vysvětlí , v čem spočívá hrozba pro zemědělce, prosadí-li ministr financí na příští rok snížení dotací o 7 miliard korun, což jsou peníze na dorovnání přímých plateb a české zemědělství se tak stane naprosto nekonkurenceschopné.

 

Vystoupí ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AKČR

bude se zabývat koncepcí agrárního sektoru, kterou AKČR iniciuje

 

Vystoupí ing Bohumil Belada, viceprezident AKČR

pohovoří o marketingovém výboru AKČR a připravovaném fondu, do něhož by producenti odevzdávali určité minimální poplatky z prodeje komodit a vytvořený fond bude sloužit k propagaci jednotlivých komodit.

 

Kontakt:

Eugenie Línková 604 591573

Jan Veleba 602517070

Zdroj : Agris, 28.8.2009

Vystoupí prezident AK ČR ing. Jan Veleba