KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Silné napadení háďátky  

31/08/09

O ztrátách na výnosech cukrovky způsobených háďátkem řepným rozhodnou kromě jiných faktorů srážky na konci léta.

 

Cystotvorné háďátko řepné (Heterodera schachtii) na napadených plochách neobyčejně silně poškodilo kořeny mladých rostlin cukrovky. Zda dojde ke ztrátám na výnosech, závisí na tlaku napadení, kvalitě půdy a srážkách na konci léta. Přitom platí: čím méně srážek, tím větší škody.
Typickými symptomy napadení háďátky jsou vadnoucí, ochablé rostliny, které se v porostu vyskytují hnízdovitě. Po vytažení napadených rostlin z půdy lze na postranních koříncích rozpoznat okolo 1 mm velké bílé cysty. U těchto cyst se jedná o oplodněné samičky plné vajíček, která se později uvolňují. Pro cílenou ochranu je třeba dbát následujících doporučení:

•Zaznamenat nyní zřetelná ohniska napadení do pozemkové mapy, aby bylo po sklizni cukrovky nebo v následujícím roce možné cíleně odebrat půdní vzorky k zjištění intenzity napadení. Vyvarovat se na těchto plochách pěstování řepky v osevním postupu.
•V osevních postupech s cukrovkou a malým počtem dalších plodin pěstovat rezistentní meziplodiny jako ředkev olejnou nebo hořčici. Nejlepšího účinku lze dosáhnout pěstováním odrůd ředkve olejné s vysokým stupněm rezistence.
•K zajištění výnosů na napadených plochách se pro následující výsev doporučuje pěstování tolerantních popř. rezistentních odrůd cukrovky.

Top Agrar, 2009, č. 8, s. 34

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba