KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Seminář – Výzva české vědecké komunity ke změně EU legislativy o využívání GMPdne 1.9.2009 v rámci mezinárodní výstavy Země živitelka 2009

21/08/09

Zdroj: KIS Jihočeský

POZVÁNKA

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.,

si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma

1.   Výzva české vědecké komunity ke změně EU legislativy o využívání  geneticky modifikovaných plodin

Seminář se bude konat  při příležitosti vydání anglické publikace „White book – genetically modified crops“ (Bílá kniha – geneticky modifikované plodiny). Kniha je určena zemědělským odborníkům, politické reprezentaci i široké veřejnosti v celé Evropské unii. Jejím základem je analýza legislativy EU a její konfrontace s vědeckými poznatky.

Na semináři budou vysvětleny principy genetických modifikací, jejich přednosti ve srovnání s tradičním šlechtěním, vliv GM plodin na životní prostředí a problematika evropské legislativy.

přednáší: prof. RNDr. František Sehnal, CSc.

2.   Možnosti ochrany proti strupovitosti brambor.

Obecná strupovitost brambor je rozšířená choroba a odrůdy brambor mají rozdílnou náchylnost k tomuto onemocnění. Praktická ochrana proti obecné strupovitosti je zaměřena na úpravu faktorů prostředí a využití vlastností odrůd. Šlechtění brambor zahrnuje pouze popis náchylnosti novošlechtění k této chorobě. Omezení napadení hlíz brambor je v současné době velmi aktuální, neboť choroba významným způsobem ovlivňuje tržní uplatnění brambor. Dosud ojedinělý komplexní přístup k problematice obecné strupovitosti umožnil nalézt nebo lépe definovat několik markerů pro testování náchylnosti novošlechtění brambor ke strupovitosti.

 

přednáší: Ing. Václav Krištůfek, CSc.

Seminář se uskuteční dne 1. 9. 2009 od 10:00 do 12:00

v rámci mezinárodní výstavy Země živitelka 2009 v pavilonu Z

Zařazeno v Pozvánky