KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Seminář Podpora rozvoje venkova v ČR dne 28.8.2009

11/08/09

Seminář pořádá SPOV ČR a MMR ČR ve spolupráci s MZe ČR.

Seminář Podpora rozvoje venkova v ČR

 

Odborný seminář se koná v rámci doprovodného programu 36. ročníku výstavy Země živitelka 2009 v Českých Budějovicích dne 28. 8. 2009, pavilon Z – 1. patro.

 

Program:

  9.00–9.30   Prezence

  9.30–9.35   Zahájení semináře

  9.35–9.50   Vystoupení ministra pro místní rozvoj ČR Ing. Rostislava Vondrušky

  9.50–10.00 Úvodní slovo MZe ČR

10.00–11.00 Přednášky – POV a další dotační podpory, ROP – MMR ČR

11.00–12.00 Přednášky – EAFRD – PRV – MZe ČR

12.00–12.30 Konkrétní projekty – Škola obnovy venkova v Třanovicích a LAG Strakonicko

12.30–13.00 Diskuse

Seminář uvádí a moderuje Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR.

• Zahájení semináře – Aktivity MMR ČR směrem k podpoře rozvoje venkova (Ing. Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj)

• Aktivity MZe ČR – Program rozvoje venkova a další (Ing. Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru venkovských podpor PRV MZe ČR)

• Financování podpory rozvoje venkova v působnosti MMR ČR (Ing. Jiří Vačkář, vrchní ředitel sekce pro regionální politiku)

• Regionální programy MMR určené na podporu venkovských obcí (RNDr. Josef Postránecký, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky)

• Finanční nástroje podpory bydlení – MMR ČR

• Souhrn aktuální realizace PRV (Ing. Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru venkovských podpor PRV MZe ČR)

• Představení nových podmínek pro 8. kolo příjmu žádostí – opatření I.1.2 Investice do lesů, III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (Ing. Kateřina Bělinová, ředitelka odboru řídící orgán PRV)

• Celostátní síť pro venkov

• Informace o poznávacím semináři do Bretaně a další spolupráci – ŠOV Třanovice

• PRV zkušenosti s projekty – LAG Strakonicko

Zdroj: SPOV ČR

Zařazeno v Pozvánky