KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Podestýlka ze slaměných pelet  

19/08/09

Test podestýlky ze slaměných pelet prokázal snadnou manipulaci s tímto materiálem, výbornou schopnost nasávat vlhkost a zajistit větší čistotu dojnic.

 

Slaměné pelety jako alternativní typ podestýlky v chovu dojnic testoval německý chovatel na své farmě ve Warpe u Nienburgu (Dolní Sasko). V průběhu procesu peletování dochází ke hygienizaci slámy, čímž odpadá nutnost jejího dalšího ošetření vápnem. Až trojnásobně se také během zpracování slámy zvyšuje její schopnost nasávat vlhkost. Po peletování jsou pelety granulovány (průměrná velikost granulátu se pohybuje mezi 4 až 5 mm), takže dojnicím poskytují vysoký komfort ležení. Snadno a rychle se proto tento materiál nastýlá do boxů.

 
Předností slaměných pelet je také velmi nízká prašnost. „Lože z granulátu je velmi měkké a dobře se čistí“, uvedl Heinz-Konrad Derboven. Otestovat slaměné pelety se rozhodl proto, že již 20 let podestýlal dojnice dřevěnou moučkou a její množství na metr čtverečný orné půdy prostřednictvím rozmetané kejdy již dosáhlo 2 kg a mělo negativní vliv na zpracování půdy a zvyšovalo její kyselost. Dalším důvodem byla plánovaná výstavba bioplynové stanice. Lignin obsažený v kejdě by se jen velmi obtížně ve fermentoru odbourával. Sláma je k tomuto účelu mnohem vhodnější. Slaměné pelety jsou velmi lehké a proto se s nimi snadno manipuluje. Jejich další významnou předností je, že krávy měly nejenom čistá vemena, ale byly i celkově čistší. 

 
Pellets für die Boxen DLZ, 2009, č. 6, s. 114 – 115

Zdroj: Agronavigator.cz

Zařazeno v Konzultační dny