KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v ČR letos poklesly

19/08/09

Zdroj: MZe

 

Podle evidence ministerstva zemědělství se letos poprvé snížily plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí, a to na 6.480 hektarů s Bt kukuřicí, zasetou 125 pěstiteli. Ke snížení osetých ploch došlo i přes dosavadní pozitivní zkušenosti s geneticky modifikovanou Bt kukuřicí, odolnou proti zavíječi kukuřičnému. Bt kukuřice prozatím není v ČR užívána pro potravinářské účely.

 

Hlavním důvodem poklesu je problematický odbyt pro tento typ kukuřice, kterou je nutno oddělovat od klasické produkce kukuřice a označovat jako geneticky modifikovaný (GM) organismus. Zmenšení ploch Bt kukuřice také může souviset s celkovým poklesem ploch kukuřice na zrno v letošním roce (dle údajů ČSÚ z cca 108 tis. ha v roce 2008 na 92 tis. ha v roce 2009).

 

Vývoj ploch a počtu pěstitelů Bt kukuřice od roku 2005:

 

 

Na základě dosavadních zkušeností je Bt kukuřice přínosem zejména pro primární produkci, kdy dochází, v případě lokálního škodlivého výskytu zavíječe kukuřičného, k významnému snížení napadení rostlin plísněmi a významně nižšímu poškození porostu. Následně jsou pak zaznamenávány i vyšší výnosy v průměru o cca 10 % ve srovnání s klasickými hybridy. V současné době je pěstování Bt kukuřice vítanou technologií především pro pěstitele s živočišnou základnou, kteří mohou produkt zpracovat v rámci vlastního podniku.

 

S ohledem na doposud dosažené příznivé výsledky této technologie v praxi, nepovažuje MZe pokles ploch Bt kukuřice za pozitivní vývoj. Lze však na tomto vývoji dokumentovat, že není třeba přistupovat k restriktivním opatřením ze strany státu, pokud jde o GM plodiny, které byly schváleny a vědeckými subjekty posouzeny jako bezpečné pro trh EU, neboť trh je schopen na základě poptávky sám regulovat užívání produktů biotechnologie.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Rostlinná výroba