KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odběr vzorků zrna ve skladech

31/08/09

Pokyny společnosti HGCA pro správný odběr vzorků uskladněného zrna poskytují pěstitelům mnohem lepší představu o pochodech probíhajících v hromadě uskladněného zrna.

 

 

Pokyny společnosti HGCA (Houston Gun Collectors Association) pro správný odběr vzorků uskladněného zrna poskytují pěstitelům mnohem lepší představu o pochodech probíhajících v hromadě uskladněného zrna. Doporučení jsou založena na správném odběru vzorků zrna, které přichází do skladu. Podává přesnější údaje o kvalitě, zvláště o obsahu mykotoxinů. Výzkum prokázal, že tento způsob odběru vzorků poskytuje nejvěrnější výsledky. Získané informace pomohou zpochybňovat pozdější námitky a také umožní pěstitelům učinit správná obchodní rozhodnutí.
Zrno, které se bude čistit a/nebo dosoušet, by se mělo odebírat u výstupu z čističky nebo sušičky. Malé, 250gramové vzorky, se odebírají pravidelně s frekvencí 10 vzorků na 100 tun. Ty se potom sesypou a promíchají, a tak se vytvoří jeden reprezentativní vzorek. Vzorky se ukládají do sáčků, pečlivě se označují včetně údajů o farmě, místu skladování a datu odběru. Zrno, které se nečistí nebo nesuší, se odebírá rovnou z dopravního prostředku v množství po 0,5 kg, míchá se a shromažďuje pro každých 100 tun.

 Farmers Weekly, 151, č. 2, s. 47

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba