KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Novela Vyhlášky č.136/2004 Sb.

28/08/09

Vyhláška č. 136/2004 Sb, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., vyhlášky č. 199/2007 Sb. a vyhlášky č. 213/2009 Sb.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky