KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nejtěžší selata ve druhém vrhu

27/08/09

Zdroj: www.agronavigator.cz

 

Prasnice ve druhém vrhu rodí nejtěžší, velmi vitální selata. To jsou výsledky obsáhlé analýzy holandských šlechtitelských chovů. Ukázalo se, že mladé prasnice (prvničky) v průměru přivádějí na svět nejlehčí potomstvo. Ve druhém vrhu však průměrná hmotnost selat dosáhla maxima, poté v následujících vrzích byl zaznamenán opět kontinuální pokles průměrné hmotnosti selat.

Podobná tendence byla vysledována také v případě procentického poměru přeživších selat. Paralelně s nejvyšší porodní hmotností prokázala selata i nejvyšší vitalitu a schopnost přežít. Ve všech dalších vrzích docházelo ke kontinuálnímu poklesu poměrného počtu selat, která po porodu přežila. Výsledky podtrhují význam zdravé věkové struktury ve stádech prasnic.      
 
Schwerste Ferkel im zweiten Wurf Top Agrar, 2009, č. 7, s. S 2

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny