KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Místo sóji levná masokostní moučka

19/08/09

Nepřiměřená reakce na GMO v sóji a přerušení jejího dovozu by mohla podle Agrární komory ČR způsobit až desetiprocentní růst cen masa. Sója je v krmných směsích totiž vydatným nositelem bílkovinných látek.

 

 

Uvažuje se nyní o opětovném zavedení masokostních mouček do krmiv prasat a drůbeže. Populistický krok evropských politiků, kteří mají „na mysli jen zdraví spotřebitelů“ jen těžko ale uspěje u valné části obyvatel, protože náhrada zdravé rostlinné bílkoviny kafilérní moučkou a dalšími doplňky není adekvátní. Nezdražilo by to ale krmiva.

 

Nad zákazem dovozu sóji ze Spojených států pro možné riziko kontaminace GM plodinou jsou ale zneklidněni jak zemědělci, tak především vědci, kteří v takzvané Bílé knize-White Book vyvracejí fundovaně a na příkladech výsledků výzkumů naprostou nezávadnost GMO.

 

Výzkumy vyracejí riziko GMO


„V Bílé knize, kterou podepsalo 64 odborníků, z toho 18 profesorů a 18 docentů, se mimo jiné dokládá, že evropská politika opustila realitu,“ uvedl profesor Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity Jaroslav Drobník. Dvacetileté výzkumy vyvracejí rizika GMO. „Dokládáme, že pěstování kukuřice, stejně jako sóji, s geny chránícími rostliny před škůdci je k přírodě a zdraví lidí mnohem šetrnější než chemie, jíž je nutné porosty opakovaně ošetřovat. Na faktech jsme tak prokázali, že používané metody omezování škůdců mají pro necílové organismy menší riziko nežli Bt-kukuřice. Totéž samozřejmě platí pro sóju.Ve Francii se v důsledku zákazu GM kukuřice například aplikovalo na porosty navíc osm tisíc litrů insekticidů,“ upozorňuje Drobník.

 

Politici získávají falešné body

„Na blížícím se jednání nevládní zemědělské organizace COPA budu iniciovat přehodnocení přístupu Evropy ke GMO,“ řekl dále Veleba, který je v této organizaci viceprezidentem. Jak uvádí, na tuto kauzu panuje v COPA mezi zemědělci názorová shoda, kdy politici se zákazem GMO snaží získat na falešných bodech před volbami. „Aniž mají pro svá rozhodnutí jakékoli věcné a vědecké podklady alibisticky tvrdí, že jim jde o zdraví spotřebitele. Zákazem GMO kukuřice i sóji jen zvyšují dávky chemických ochranných prostředků při jejich aplikaci na polích,“ dodal.

 

Důvod ke schůzce s ministrem

Výrobce krmiv to nenechává klidnými a jak uvedl Zdeněk Kubiska, předseda představenstva Českomoravského sdružení organizací ZZN, tento zákaz nutně ovlivní ceny krmiv v celé Evropě. Tím by se zdražilo maso a je potom paradoxem, že daleko levnější se začne dovážet z Brazílie a Argentiny, kde takřka veškerá produkce sóji a kukuřice je již dnes z plodin GMO.

„V nejbližších dnech se sejdeme s ministrem zemědělství Jakubem Šebestou, abychom jej požádali o předložení věcných důkazů o nezávadnosti GM sóji i kukuřice. Má k tomu velmi fundované závěrečné zprávy odborníků z našich i zahraničních výzkumných ústavů,“ řekl Kubiska.

Eugenie Línková

V případě sóji a zákazu dovozu z USA nejde o nemožnost náhrady jejich proteinů, tedy bílkovinné složky v krmivu jinou plodinou a její bílkovinnou složkou, náhradit sóju jinou plodinou je možné, ovšem je to mnohem dražší. „Jak upozorňuje prezident Agrární komory ČR Jan Veleba, producenty krmiv to v Evropě vede znovu k prosazení užívání levné masokostní moučky v krmivu. Ta je samozřejmě nejlevnější. „Může k tomu dojít již v roce 2011. Nebude ale povoleno krmit prasata kupříkladu masokostní moučkou z těl uhynulých prasat, ale drůbeže,“ dodal Veleba.

Zařazeno v Konzultační dny