KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Jednotný růst prasat přináší peníze

27/08/09

Odlišný růst jednotlivých členů uvnitř jedné skupiny prasat ve výkrmu může výrazně snížit zisk, to je v praxi dostatečně známo. Tyto zkušenosti nyní potvrdily výsledky výzkumu vědců z severoirského Agri-Food a Biosciences Institute (AFBI).

 

 

Při současných cenách vědci vyčíslili finanční ztrátu, kterou by mohl způsobit redukovaný příjem krmiva a nižší užitkovost u lehčích prasat na hodnotu 9,25 EUR na 100 kg jateční hmotnosti. To odpovídá v případě výkrmny s kapacitou 1000 kusů při 2,5 turnusech za rok ztrátě ve výši 23 000 EUR. Jednou z hlavních příčin je podle výzkumu AFBI hmotnost odstávčat, se kterou přicházejí do skupinového kotce. Čím jednotnější je výchozí živá hmotnost běhounů, tím méně variability vykazuje jejich růst během výkrmu. Ale podle Dr. Elizabeth Magowan z AFBI se na vzniku rozdílů v růstu jednotlivých prasat podílí i další faktory jako jsou plemenná příslušnost, zdravotní stav (výskyt onemocnění), management a výživa.

V experimentu byly u prasat zjištěny rozdíly ve výši přírůstků mezi 9 a 21 %. Vědci se snažili seskupit odstavená selata do různých hmotnostních skupin s co možná nejvyrovnanější živou hmotností. Do konce 11. týdne byl v těchto vyrovnaných skupinách zjištěn 8% rozdíl v růstu jednotlivých prasátek, zatímco ve smíšené skupině činily rozdíly 15 %. V období od 11. do 20. týdne se rozdíl zvětšil na 17 %, ale i ve vyrovnaných skupinách rozdíly narostly a to až na 13 %.  
 
Einheitlich wachsen bringt Geld DLG-Mitteilungen, 2009, č. 7, s. 8

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny