KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Červencový odhad potvrzuje průměrnou sklizeň

19/08/09

Odhady sklizně – červenec 2009

 

Odhady sklizně (červenec 2009)

 

Na základě druhého letošního odhadu hektarových výnosů zpracovaného k 15. červenci předpokládá Český statistický úřad sklizeň základních obilovin ve výši 6 717 tis. tun zrna, v porovnání s červnovým odhadem to znamená zvýšení o 95 tis. tun (o 1,4 %). Odhad sklizně řepky se proti červnu zvýšil o 0,4 % na 1 mil. tun. Údaje signalizují, že přes proměnlivé počasí a zpoždění sklizně by ztráty měly být pouze lokální a úroda průměrná.

*  *  *

Odhadovaná sklizeň základních obilovin 6 717 tis. tun je nižší proti výsledkům sklizně loňského roku o 780 tis. tun (o 10,4 %). Osevní plocha základních obilovin se proti roku 2008 snížila o 0,5 % na 1 428 tis. ha, hektarový výnos se snížil o 9,8 % na 4,71 t/ha.

 

Pšenice celkem je předpoklad sklidit 4 173 tis. tun (z toho pšenice ozimé 4 024 tis. tun), tj. v porovnání s loňským rokem o 9,9 % méně. U ječmene celkem se odhaduje úroda nižší o 10,7 %, a to 2 003 tis. tun (z toho sklizeň ječmene jarního 1 375 tis. tun, tj. o 13,2 % méně než loni). Hektarový výnos pšenice ozimé je odhadován na 5,07 tuny (loni 5,88 tuny), ječmene jarního na 4,30 tuny (loni 4,64 tuny), žita 4,15 tuny (4,83 tuny). Nejvyšší pokles úrody je signalizován u žita, jehož odhadovaná sklizeň 160 tis. tun je oproti loňsku nižší o 23,9 %.

 

Produkce řepky se očekává při předpokládaném hektarovém výnosu 2,82 tuny (vloni 2,94 tuny) ve výši 1 000 tis. tun, tj. o 48 tis. tun (o 4,6 %) méně než v loňském roce. Odhadovaná produkce máku 38 tis. tun proti loňské sklizni (49 tis. tun) klesla především snížením osevní plochy o 16 tis. ha (o 23,2 %). Hektarový výnos klesl mírně na 0,70 tuny (vloni 0,71 t/ha).

 

Přestože se sklizeň odhadovaných plodin v porovnání s loňským úrodným rokem očekává nižší, údaje v následující tabulce dokládají, že z dlouhodobějšího hlediska půjde o sklizeň spíše průměrnou.

 

 

Podrobnější informace – též v regionálním členění – zabývající se i odhady hektarových výnosů a sklizní raných brambor, hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny jsou uvedeny v navazujících tabulkách Prognóza sklizní – operativní zpráva za červenec.

Metodické poznámky:

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz Zdroj dat: výběrové zjišťování ČSÚ u ekonomických subjektů hospodařících na zemědělské půdě Termín ukončení sběru dat: 15. 7. 2009 Termín ukončení zpracování: 10. 8. 2009 Navazující publikace: Prognóza sklizní – operativní zpráva za červenec (obsahuje podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a raných brambor – též na http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/2121-09 Postup zpřesnění: Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavuk 15. 8. 2009 zveřejní Český statistický úřad 8. 9. 2009.

 

Přílohy: Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)

 

Zdroj: Český statistický úřad, 11.8.2009

Zařazeno v Žně 2009