KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ztráty z mléka neustále rostou

09/07/09

Zdroj: agroweb.cz

Zejména současná krize v sektoru mléka snížení odbytu a propad cen rozhodujících komodit v tomto roce byly hlavními tématy, o kterých jednal v závěru června výbor Zemědělského svazu ČR na výstavišti v Brně.

 

Jak ve svém úvodním vystoupení uvedl předseda svazu Miroslav Jirovský, od počátku letošního roku lze současnou situaci na trhu s mlékem označit za krizovou. „Producenti mají za půl roku zatím ztrátu zhruba ve výši tří miliard korun a do konce roku 2009, pokud nebude náprava, se dostane na rekordní úroveň meziročního propadu mezi všemi komoditami,“ řekl s tím, že ceny producentů se snížily na 6,07 Kč za litr, tedy meziročně o 35 procent, což pokrývá jejich náklady jen ze 76 procent. Cenový propad se zatím sice do produkce mléka nepromítá, ale porážky krav vzrostly o 8,5 procenta tedy o 3221 kusů. „Nespokojenost zemědělců prudce narůstá, ztráty na příjmech při současném vývoji dosáhnou za celý rok až 14 až18 miliard korun a proti roku 2008 se propadáme do výrazné ztráty,“ řekl Jirovský.
Ministr zemědělství Jakub Šebesta, který se jednání svazu zúčastnil, konstatoval, že se v rámci předsednictví nepodařilo závěry o společné zemědělské politice unie po roce 2013 prosadit jako závěry rady Evropy, ale zůstaly pouze, kvůli nesouhlasu Polska a Slovenska, jako závěry předsednictví, což jednání o narovnání podmínek nových a starých členských zemí oddálí. Ministr nicméně ujistil přítomné, že platby plánované pro letošní rok jsou zajištěny v plné výši a že i přes obtíže sestavování rozpočtu na rok 2010 pro něj bude prioritní zajistit finanční prostředky na národní doplňkové platby k přímým podporám, tzv top-up.
Na jednání vystoupil také předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Jiří Papež s hodnocením role státu v současné ekonomické krizi, a prezident Agrární komory ČR Jan Veleba.
Výbor se dále zabýval Zprávou o stavu zemědělství ČR za rok 2008, tzv.Zelenou zprávou, a ve svém usnesení konstatoval že „opatření uvedená v závěrech zprávy sice hovoří o podpoře růstu konkurenceschopnosti všech forem a typů zemědělského podnikání, neobsahují ale žádná konkrétní opatření k řešení mléčné krize nebo k zastavení několik let trvajícího propadu živočišné produkce“.
Jako hlavní opatření na podporu ekonomiky zemědělských podniků svaz považuje zejména výplatu záloh na přímé platby ve výši 70 procent SAPS od 16.října letošního roku s doplatkem po 1. prosinci. a dále dodržení výplaty na top-up a národních dotací pro rok 2009 podle schváleného státního rozpočtu, usnesení a příslibů bývalé vlády a zemědělského výboru sněmovny. V rámci Programu rozvoje venkova navrhuje svaz přijmout opatření na podporu welfare dojených krav a na půdě EU prosazovat minimální cenu syrového kravského mléka osm korun za litr. Prioritní je také podle usnesení zabezpečit platby top-up pro příští rok dojednaných úrovních, tj. do 30 procent přímých plateb. Zároveň hodlá svaz prosadit v ČR vytvoření záchranného mléčného fondu.

 

Zařazeno v Mléko a maso