KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

VÝZVA  všem výrobcům potravin, zpracovatelům, zemědělcům, starostům obcí a příznivcům potravinářů a zemědělců

24/07/09

SOUTĚŽ „O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje“ s názvem a logem „KRAJ PŘEMYSLA ORÁČE – POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK ROKU 2009“

     Vážení přátelé,

 

dovoluji se Vás všechny touto cestou oslovit a informovat Vás o vyhlášení II. ročníku soutěže

„O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje“ s názvem a logem „KRAJ PŘEMYSLA ORÁČE – POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK ROKU 2009“.

 

     Tato soutěž je vyhlášena Ústeckým krajem ve spolupráci s Krajskou agrární komorou Ústeckého kraje, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje  a Odborem Krajské agentury pro zemědělství a venkov Ústecký kraj.

 

     Záštitu nad touto soutěží převzala hejtmanka Ústeckého kraje paní Jana Vaňhová.

 

     Je zpracována metodika a zásady pro udělení tohoto ocenění.

Bude hodnoceno celkem 8 kategorií, do které se mohou výrobci potravin – potravináři, zemědělci atd. přihlásit a to:

 

I.                Mlýnské a pekárenské výrobky

II.             Mléko a mléčné výrobky

III.          Lahůdky a cukrářské výrobky

IV.          Alkoholické nápoje vč. piva

V.             Nealkoholické nápoje

VI.          Šunka, salámy, klobásy, párky

VII.       Ostatní masné výrobky a výrobky z ryb

VIII.    Ostatní potravinářské výrobky vč. medu a výrobků z včelího medu

 

Příjímání přihlášek probíhá v termínu od 27. července do 31. srpna 2009.

 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny hejtmankou Ústeckého kraje na výstavě „ZAHRADA ČECH v Litoměřicích“ dne 18.9.2009.

 

Přihlášky přijímá:

Krajská agrární komora Ústeckého kraje

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje

Dělnická 33

434 01 Most – Velebudice

 

Kontakt:

pí. Ludmila Holadová

mobil: 602 341 689

tel., fax: 476 700 658

e-mail: oakmo@oakmo.cz

web. stránky: www.kisuk.cz

 Metodika vč. příloh je uvedena na webových stránkách KIS ÚK – www.kisuk.cz

SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE VČ. PŘÍLOH NALEZNETE NA TOMTO ODKAZU:

http://www.kisuk.cz/attachments/ZASADY_2_souteze_-_Potravinarsky_vyrobek_UK_vc._priloh.doc

Zařazeno v Aktuality