KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Výměra orné půdy v České republice klesla

14/07/09

Zdroj: www.agroweb.cz

Výměra zemědělské půdy v České republice se letos snížila na 3,546 milionu hektarů, což je v meziročním srovnání o 0,7 procenta méně, respektive pokles o 26 tisíc hektarů. Výměra orné půdy se snížila o 18 000 hektarů na 2,574 milionu hektarů. Podíl orné půdy na celkové zemědělské půdě je 72,6 procenta. Vyplývá to z posledního šetření Českého statistického úřadu.

 

Trvalé travní porosty zaujímají 925 000 ha, což je o osm tisíc hektarů méně než loni. Jejich podíl na celkové zemědělské půdě činí 26,1 procenta. Výměra neoseté orné půdy a úhoru se zvýšila o 22 procent, což je pět tisíc hektarů, a činí 1,1 procenta z výměry orné půdy, uvedl ČSÚ.
Statistici také zjišťovali plochy, které byly letos věnovány jednotlivým komoditám. Obilniny zemědělci pěstují zhruba na šedesáti procentech osevní plochy, konkrétně 59,4 procenta orné půdy. Nejrozšířenější obilnina ozimá pšenice pokrývá 31,2 procenta osevní plochy. Okopaniny zaujímají 3,2 procenta, olejniny 19,1 procenta, z nich řepka 13,9 procenta. Pícniny na orné půdě jsou na 15,6 procenta osevní plochy, z toho víceleté pícniny na 7,1 procenta.
Podle statistiků plocha osetá obilninami meziročně klesla o 1,6 procenta na 1,528 milionu hektarů. Luskovinami bylo oseto 29 000 ha, to je o 7000 ha více. Okopaniny zaujímají 82 000 ha, což je zvýšení o tisíc hektarů. Osevní plocha u olejnin se meziročně zvýšila o 3000 hektarů na 487 000 hektarů. U technických plodin osevní plocha meziročně vzrostla o 4000 hektarů na 494 000 ha. Pícniny na orné půdě celkem zaujímají 397 000 ha.

Zařazeno v Aktuality