KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vodíkové palivo z odpadů dřeva

08/07/09

Dřevěný odpad je pro výrobu vodíku téměř nevyčerpatelným obnovitelným zdrojem.

Vodíkové palivo pro palivové články by se mohlo vyrábět z nepotravinářských zdrojů celulózy včetně odpadů dřeva. Nová technologie univerzity Virginia Tech navrhuje použití 14 různých enzymů.

 

Základem procesu je nový spontánní a nevratný enzymatický proces, ověřený termodynamickou analýzou, jenž může pomoci biokatalyzátoru na bázi enzymu vytvořit ze škrobů a celulózy zdroj vodíku. Jde o ekologický a téměř CO2 neutrální proces. Užití celulózy jako levného obnovitelného zdroje vodíku s obsahem 14,8 hm. % vodíku dává předpoklady pokrýt vyšší náklady spojené s užíváním vodíku – ukládání, bezpečnost a infrastruktura. Použití celulózy jako biomasy místo škrobů a cukrů pro zdroj energie může vést k nezávislosti na fosilních palivech v dopravě, kde potřeba USA se pohybuje kolem 1,3 mld. tun. Technologická realizace vynálezu je však záležitostí několika let.

Odpady, 2009, č. 6, s. 5

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Obnovitelné zdroje