KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda  přijala plán na inventarizaci lesů a zprávu o lesním hospodářství za rok 2008  

27/07/09

Inventarizace lesů byla poprvé provedena v letech 2001–2004. Pro potřeby lesního hospodářství je třeba získávat data o stavu lesů pravidelně, a proto  vláda vydala nařízení, kterým se vyhlašuje provedení nové inventarizace v letech 2011–2015 s náklady 199 milionů korun. 

  

„Desetiletý interval byl zvolen vzhledem ke změnám v lesích a zároveň kvůli porovnatelnosti s ostatními zeměmi EU, které provádějí inventarizaci ve stejném intervalu,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta. Inventarizaci provede stejně jako v minulém případě Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Ústav má již zkušenosti z první inventarizace, která se stala velmi významným zdrojem informací o stavu lesů. 

Dalším materiálem, který se týká lesního hospodářství, je každoročně zveřejňovaná „Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2008 včetně navazujících odvětví“. Tato zpráva poskytuje ucelený přehled o stavu lesů a situaci v lesním hospodářství. Zpráva je pro odbornou i širokou veřejnost letos připravena už po patnácté. 

Rok 2008 byl méně příznivý zejména vzhledem k větrným kalamitám a k teplotním a srážkovým extrémům. Objem nahodilých těžeb dřeva se vzhledem k roku 2007 snížil o1/3, přesto však nahodilé těžby činily 50% celkové těžby. Těžba dřeva však nepřekročila přírůst, a výměra lesů v ČR tedy i nadále roste. Za rok 2008 o cca 2000 ha.  

Zpráva v závěru konstatuje, že i přes některé problémy v loňském roce dosahuje české lesní hospodářství evropské úrovně a postupně se stále zlepšuje. Zpráva bude k dispozici v tištěné i elektronické podobě. Elektronicky bude ke stažení na portálu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů  www.uhul.cz.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Lesnictví a myslivost