KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Více než 170 milionů korun půjde na projekty třetího kola OP rybářství

14/07/09

Celkem 172 milionů korun je určeno pro třetí kolo příjmu žádostí o dotaci z Operačního programu rybářství. Toto kolo je vypsáno pro investice do akvakultury a investice do zpracování a uvádění ryb na trh.

 

 
Finanční částku ve výši 172 mil. Kč ministr Jakub Šebesta schválil pro 3. kolo příjmu žádostí o dotaci z Operačního programu Rybářství 2007-2013, a to pro opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury a opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh.. Ministerstvo zemědělství je připraveno na schválenou částku vydat celkem 173 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (z toho 161 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro opatření 2.1. a 12 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro opatření 2.4.).

Seznamy vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou následně zveřejněny na internetových stránkách ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Žadatel obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace písemně poštou na doručenku.

Ministerstvo zemědělství také využívá této příležitosti, aby sdělilo příjemcům dotací z Operačního programu Rybářství 2007-2013, že v případě předložení Žádosti o platbu na již realizované projekty do 30.9.2009, je reálné proplacení dotací ještě v roce 2009.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v MZe ČR, SZIF