KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Slevy na pojistném

27/07/09

Zákon o sociálním pojištění nabývá účinnosti dnem 1.srpna 2009, slevy na pojistném budou platné až do prosince 2010 včetně.

 

V této novele je dále řešena Mimořádná sleva podle §21a.

To znamená, že vypočtenou mimořádnou slevu si můžete uplatnit nejpozději 20. září 2009.

Slevu na pojistném uplatní zaměstnavatel u těch zaměstnanců, kteří mají příjmy nižší než 27.000,- Kč.

Více informací zde

Zdroj: CSSZ.cz

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky