KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Reakce komory na dopis exministra

08/07/09

Zdroj: AK ČR

 

Před demonstrací českých zemědělců a v době jejího průběhu exministr zemědělství Petr Gandalovič rozeslal tisku kritický dopis, v němž odsuzuje tuto akci.Zvláště, že se konala v době, kdy na několika místech republiky kulminovaly záplavy. K bodům jeho dopisu se za Agrární komoru ČR vyjádřil viceprezident Jindřich Šnejdrla. Oba materiály přinášíme v plném znění.

 

Stanovisko místopředsedy ODS Petra Gandaloviče k protestům zemědělců a následnému prohlášení předsedy ČSSD Jiřího Paroubka

  1. Pokles cen mléka je celoevropský problém a je způsoben propadem exportu na arabské a asijské trhy. Vláda Mirka Topolánka neměla na tento pokles žádný vliv, stejně jako neměla vliv na nárůst cen mléka na přelomu let 2007/2008. Tehdy naopak prezident Agrární komory strašil nárůstem cen potravin.
  2. Ministerstvo zemědělství pod vedením Petra Gandaloviče připravilo ve velmi krátké době záchranný program pro zemědělce ve výši 2,6 mld. Kč a dokázalo jej projednat v Bruselu. V současné době již zemědělci tuto pomoc čerpají. Žádné jiné odvětví nemá tak rozsáhlou podporu v době krize.
  3. Vláda Mirka Topolánka měla kvalitní koncepci zemědělství, která spočívala především v investicích do budoucnosti – do konkurenceschopnosti výrobců, rozvoje venkova a do pozemkových úprav, které nejen zkvalitní vlastnické vztahy k půdě, ale hrají nezastupitelnou roli v boji proti povodním. Je zcela zjevné, že taková politika se liší od politiky ČSSD, která každý problém chce řešit zvýšenými vládními výdaji a regulací trhu (recept, jak řešit situaci na trhu s mlékem, jsme však od ČSSD neslyšeli).
  4. Pořádat protestní blokády v době, kdy je velká část České republiky postižena tragickými povodněmi a již tolik lidí přišlo o život, je zcela bezohledné a Jiří Paroubek svou podporou těmto protestům za ně přebírá politickou odpovědnost.
  5. V zájmu zlepšení politické kultury prosím Jiřího Paroubka, aby ponechal slovo genocida jeho původnímu významu a nepletl jej do zemědělství.

Petr Gandalovič, 29. června 2009

 

Stanovisko Agrární komory ČR k vybraným prohlášením bývalého ministra zemědělství Petra Gandaloviče:

  1. Je pravdou, že vláda Mirka Topolánka neměla žádný vliv na pokles cen mléka, avšak na rozdíl od jiných vlád, mimo jiné i od vlády Slovenské republiky, nic pro zmírnění důsledků mléčné krize neudělala a neprojevila mimo prázdných slovních vyjádření větší snahu o řešení situace. Zmínění slovenští kolegové již například obdrželi 100 eur na každou dojenou krávu.
  2. Ministerstvo zemědělství pod vedením Petra Gandaloviče skutečně připravilo podpůrný program určený na dotaci části úroků a úplatnou garanci jistiny úvěru prostřednictvím PGRLF, a to nejen pro zemědělce, ale z velké části i pro zpracovatele v celkovém objemu 2,6 miliardy korun . Reálné využití a možnosti takové podpory jsou však druhá stránka věci. Navíc z tohoto programu pan ministr naplánoval neprůhledný nákup dluhopisů privátní firmy Oleofin (bývalá Setuza) za 300 milionů korun. Naštěstí nový ministr zemědělství Jakub Šebesta tuto transakci zrušil.
  3. Vláda Mirka Topolánka vypracovala takovou koncepci zemědělství, která dokázala pouze naplnit dne 16. května 2008 sál Lucerny nespokojenými sedláky z celé republiky a které tleskalo jen několik málo členů jisté nevládní zemědělské organizace.
  4. Zvažovali jsme, zda blokádou nebo pomalou jízdou zemědělské techniky upozornit naše občany na situaci, v níž se ne vlastní vinou nacházíme. Rozhodovali jsme se navíc, zda tuto akci vůbec uskutečnit. Dnes jsme přesvědčeni o tom, že jsme se rozhodli správně, protože to, čeho v konečném důsledku dosáhneme, bude přínosné i pro ty zemědělce, kteří hospodaří v povodní postižených oblastech. Vedle toho Agrární komora ČR zřídila povodňové konto pro soustředění finanční pomoci a analyzuje možnosti poptávky a nabídky k zajištění okamžité materiální podpory. Výtěžek bude určen v maximální možné míře všem potřebným.
  5. Namísto mentorování svých protivníků by se měl Petr Gandalovič odborně vzdělávat v oboru, kterému vůbec nerozumí a chce přesto poučovat. Je přinejlepším úsměvné, když bývalý ministr zemědělství se snaží přesvědčit diváky, že „belgický nebo holandský chovatel dokáže od jedné prasnice odchovat 19 selat, zatím co u nás je to jen 13, 14 nebo možná více“. My dodáváme, že možná tomu bylo tak před třiceti lety.

za vedení AK ČR Jindřich Šnejdrla, viceprezident
V Praze 30. června 2009