KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Předsednictví se zasadilo o lepší standardy zacházení se zvířaty

01/07/09

České předsednictví v samém závěru svého funkčního období úspěšně ukončilo projednávání návrhu nařízení, které zásadním způsobem reviduje pravidla zacházení se zvířaty při porážce a usmrcování.

Nová pravidla zdůrazňují odpovědnost provozovatelů jatek, opírají se o nejnovější vědecké poznatky v oblasti animal welfare a umožňují konkrétní pravidla zacházení se zvířaty při porážkách podle vývoje vědy flexibilně upravovat.

Konečný kompromisní text umožňuje zavést harmonizovaný přístup a zohlednit aktuální vědecké poznatky a odborné závěry. Mimo jiné také poskytuje členským státům flexibilitu do budoucna přizpůsobovat dalšímu vývoji konkrétní parametry a pravidla omračovacích metod, reviduje technologie používané na jatkách a postupy zacházení se zvířaty. Nařízení zdůrazňuje odpovědnost provozovatelů, včetně zaručení odpovídající kompetentnosti příslušných pracovníků.

„Cesta k finální podobě návrhu byla lemována řadou otazníků, když jsme se dotýkali vysoce citlivých oblastí, jako jsou například náboženské rituály a kulturní tradice, domácí zvyklosti v různých členských státech či fungování vnitřního trhu,“ komentuje ministr Šebesta. „Drželi jsme se základní premisy, že svoboda vyznání je jednou z hodnot Evropského Společenství, stejně jako ohleduplný přístup ke zvířatům coby žijícím a vnímajícím bytostem, které zasluhují respekt a ochranu.“

Zavedení některých požadavků nového nařízení do praxe bude podle ministra vyžadovat určitý čas. Výsledkem však bude optimální nastavení ambiciózních welfare standardů v ekonomicky únosném kontextu.

„Zásadní novou myšlenkou je větší odpovědnost provozovatelů jatek. Veškeré činnosti spojené s procesem porážky zvířat na jatkách budou vyžadovat absolvování odborného školení,“ upřesňuje 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč. „Nařízení upravuje i otázku přístupu ke zvířatům v nouzových situacích, jako v případě eradikace přenosných chorob nebo nucené porážky.“

Významným bodem, který se dotýká i domácích zájmů, je umožnění pokračovat v tradičních porážkách, známých českých zabijačkách. Přes počáteční rezervovaný postoj Komise i některých členských zemí bylo zvoleno řešení svým způsobem ještě výhodnější než nabízela současná legislativa. Český venkov se tedy rozhodně nemusí obávat žádných dramatických změn a idylické obrázky Josefa Lady, na kterých voňavá práce staročeských mistrů řezníků zahřívá klidnou českou zimní krajinu, nezůstane pouhou nostalgickou vzpomínkou.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, Lucemburk 22. 6. 2009

Zařazeno v Aktuality