KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nadešla doba sklizně  

14/07/09

Rok se sešel s rokem a zemědělec je opět na prahu doby, kdy bude bilancovat své celoroční snažení. Jaká je tedy situace před letošní sklizní obilovin a řepky? Výsledky sledování ČSÚ v době, kdy píši tyto řádky, ještě nejsou známy. Pozorný čtenář pak bude moci posoudit, jak dalece se mé prognózy, i když nejsem prognostik, budou lišit od oficiálních čísel onoho váženého úřadu.

Ale teď vážně. Ještě před čtyřmi týdny to vypadalo, že letošní sklizeň začne v první polovině první dekády července a že bude díky suchu spíše podprůměrná. V pátek 19. června však začalo pršet a prší stále. Navíc se letos objevil fenomén, který se v minulosti sice vyskytoval, byl však velmi ojedinělý, a co je hlavní, byl bez vážnějších důsledků. Tím fenoménem je blesková povodeň. Letos udeřila na mnoha místech celé republiky a vybírá si daň z největších, a to ztráty na lidských životech. Vše je nahraditelné, lidský život však nikoliv.

O vodě, podobně jako o ohni platí, dobrý přítel, ale zlý pán. Voda nadělala obrovské škody, paradoxně však asi přispěje s velkou mírou pravděpodobnosti k vylepšení bilance letošní sklizně. Pokud deštivé počasí nebude trvat příliš dlouho a pokud se navíc podařilo mezi kapkami deště porosty ošetřit proti chorobám, mohli by být pěstitelé spokojeni.

Určitě se v republice nesklidí tolik jako při loňské rekordní úrodě, kdy byly splněny všechny tři výnosové parametry. Letos porosty nemají takovou hustotu, jako tomu bylo v loňském roce. Je to dáno především nedostatkem vláhy a dále nižšími dávkami hnojiv. Avšak počet zrn v klasu i objemová hmotnost by mohly být identické. Proto si troufám tvrdit, že sklizeň bude minimálně dobrá a sedlák by mohl být z tohoto pohledu spokojen.

Jestli bude spokojen i s cenou, to se v tuto chvíli nedá předpovídat. Ceny se nestanovují na našem trhu, ale spíše na evropském, nebo lépe řečeno na trhu světovém a ten je v tuto dobu značně nestabilní. Nemalou roli sehrává i kurz koruny vůči euru či dolaru. To je další neznámá, kterou český sedlák na rozdíl od svého slovenského kolegy musí brát v potaz. Bude záležet na každém producentovi, jak se letos k realizaci své sklizně postaví. Agrární komora určitě neudělá stejnou chybu, jako tomu bylo před sklizní v loňském roce, kdy jsme radili našim členů s realizací prodeje posečkat, a kdy nám to bylo později po právu vyčítáno. Agrární komora bude monitorovat situaci na trhu komodit, bude o svých zjištěních informovat své členy, v žádném případě však nebude dávat nějaká doporučení. Jestli to bude dobrá cesta, ukáže čas.

Jindřich Šnejdrla viceprezident AK ČR